Kasa online w studiu tatuażu?

with Brak komentarzy

Temat kas online jest ostatnio na językach całej branży beauty. W przypadku kosmetyczek i fryzjerów nie ma żadnych wątpliwości co do obowiązku zmiany.
A czy studia tatuażu również muszą wymienić kasy na kasy online? Dowiesz się z tego artykułu.

Czym są kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych kas tym, że są podłączone do sieci i zdalnie przesyłają informacje na temat płatności do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwiązanie to ma pomóc w ograniczeniu tzw. szarej strefy i skuteczniejszym egzekwowaniu podatków, ponieważ pozwoli skarbówce lepiej monitorować sprzedaż (a w konsekwencji należne na rzecz państwa daniny).

 

Kto ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę online?

Zasadniczo ci przedsiębiorcy którzy mają obowiązek posiadania zwykłej kasy fiskalnej i jednocześnie zostali wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako zobowiązani do wymiany. Sprawdźmy czy studia tatuażu spełniają oba te kryteria.

 

Czy studia tatuażu muszą mieć kasę fiskalną?

Co do zasady wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów są obowiązani prowadzić ewidencję tej sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych (art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
Jednak od tej zasady są wyjątki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. Dowiemy się z niego, że jeśli obrót na rzecz osób fizycznych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tysięcy złotych rocznie w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, to nie mamy obowiązku posiadać kasy fiskalnej.
Proporcja oznacza w tym przypadku, że miesięcznie nie możemy mieć obrotu większego niż 1666,67 zł (20 000/12). Zwolnienie to ma charakter tymczasowy, ma obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.
Jednak i od tego zwolnienia są wyłączenia. Skupiając się tylko na tych dotyczących branży beauty i tattoo, § 4 ust. 2 lit. j) Rozporządzenia wymienia usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne jako te, które nie mogą korzystać z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotów w kasie.
Czyli stosujemy wtedy zasadę ogólną obowiązku rejestracji na kasie bez względu na wielkość obrotu. Oznacza to, że fryzjerzy, kosmetyczki i kosmetolodzy zawsze mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Natomiast usługi tatuażu i piercingu mają inne PKD niż usługi kosmetyczne więc mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej do kwoty 20 tysięcy rocznie (w praktyce będzie to dotyczyć tylko działalności nierejestrowanej, o której więcej tutaj Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu dla tatuatora).
Zasadniczo można więc powiedzieć, że studia tatuażu mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej poza przypadkiem opisanym powyżej.

 

Czy studia tatuażu muszą zmienić kasę fiskalną na kasę fiskalną online?

Obowiązek wymiany starych kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy online jest wprowadzany etapami. Obowiązuje już m.in. na stacjach benzynowych, w gastronomii czy hotelarstwie. Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywać kolejne kategorię przedsiębiorców. Kasy fiskalne online muszą zakupić w terminie do 30 czerwca 2021 r. m.in. fryzjerzy, kosmetyczki i kosmetolodzy (art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług). Mamy tu do czynienia z dokładnie taką samą sytuacją jak w poprzednim podtytule: studia tatuażu mają inne PKD niż fryzjerzy czy kosmetyczki, w konsekwencji studia tatuażu nie muszą wymieniać kasy fiskalnej na kasę online w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 

Wyjątki czyli kiedy studia tatuażu będą musiały wymienić kasy na kasy online?

Studia tatuażu prowadzą swoją działalność pod PKD 96.09.z. Jednak coraz częściej zdarza się, że poza usługami tatuażu i piercingu w studiu są świadczone takie usługi jak makijaż permanentny czy laserowe usuwanie tatuażu. W takim przypadku należy zadbać o dopisanie odpowiedniego PKD do prowadzonej działalności, jak również wymienić kasę do 30 czerwca 2021 r.. Wymiana w takim przypadku jest konieczna ponieważ te usługi są zakwalifikowane jako kosmetyczne, które zostały wymienione jako zobowiązane do wymiany kasy.

 

Kasa fiskalna w nowym studiu tatuażu

Docelowo kasy fiskalne online będą stosowane we wszystkich branżach. Kasy z papierowym zapisem kopi już zostały wycofane ze sprzedaży, a tylko do końca 2022 r. będzie można kupić kasę tradycyjną z elektronicznym zapisem kopii. Natomiast w 2023 r. sprzedawane będą już wyłącznie kasy online. Jeśli więc otwierasz nowe studio tatuażu warto już teraz kupić kasę fiskalną online i skorzystać z ulgi. Więcej o otwieraniu studia znajdziesz tutaj Jak założyć studio tatuażu?

 

Ulga na kasę online

Wymieniając kasę na kasę online można skorzystać z ulgi wynoszącej do 90 % ceny netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Z ulgi można skorzystać jeśli właśnie zakładasz nowe studio, albo twoja działalność została objęta obowiązkiem zmiany kasy na kasę online (np. nie prowadzisz tylko usług tatuażu więc obejmuje cię zmiana – jak wyżej).

Więcej na temat dofinansowania przeczytasz tutaj : dofinansowanie do kasy online

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych.

Jeśli prowadzisz swoje studio tatuażu, to koniecznie pobierz mój bezpłatny eBook o prawie w studiu tatuażu – znajdziesz go tutaj: studio tatuażu a prawo

Praca w studiu tatuażu

with Brak komentarzy

Jaka umowa jest najbardziej opłacalna dla tatuażysty? Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zastanawiają się jakie są możliwe formy współpracy w Polsce i która z nich jest najbardziej korzystna. Chcę Wam przybliżyć możliwe formy zatrudnienia w Polsce, wskazując na ich zalety i wady – z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.
Zaczynamy od omówienia plusów i minusów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W jakiej formie można współpracować ze studiem tatuażu?

Zacznijmy od wskazania możliwych rozwiązań prawnych. W zależności od potrzeb i charakteru współpracy mamy do wyboru:

umowę o pracę (na okres próbny, czas określony w tym zastępstwo i czas nieokreślony)
umowy cywilnoprawne: zlecenie i o dzieło
B2B czyli współpracę z inną osoba prowadzącą działalność gospodarczą
umowę o praktyki absolwenckie / studenckie
umowę o staż
wolontariat

Każda z wyżej wymienionych umów ma inną specyfikę i w zależności od uzgodnień stron może być mniej lub bardziej opłacalna dla którejś ze stron, dawać większe lub mniejsze poczucie bezpieczeństwa.
Ze względu na brak oficjalnych szkół dla tatuażystów czy egzaminów dopuszczających do wykonywania zawodu, zawód zdobywa się najczęściej zaczynając od  praktyk, ale dzisiaj poruszymy temat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Według ankiety którą przeprowadziłam na Instagramie jest to jedna z najczęściej wybieranych form współpracy w studiu tatuażu.

Wchodząc na rynek pracy, czy nawet już na nim będąc warto znać swoje prawa i wiedzieć czego można się spodziewać.

 

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest uważana za królową umów, szczególnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa, które daje pracownikowi. W mniejszych biznesach w swojej “pełnej odsłonie” jest rzadko spotykana ze względu na koszty i zobowiązania ciążące na pracodawcy.

 

Rodzaje umów o pracę

Rozróżniamy umowy o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym zastępstwo. Co ciekawe, tzw. dni próbne również powinny być płatne.

Podstawa prawna, kodeks pracy:

Art. 25 [Rodzaje umów]
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.
§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Plusy umowy o pracę

Poniżej opiszę kilka zalet zatrudnienia w tej formie.

 

Płatny urlop i dni ustawowo wolne od pracy

Przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, tatuażysta może liczyć na płatny urlop. Długość urlopu jest zależna od stażu pracy i wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym przy zatrudnieniu na pełen etat. Dodatkowo za pracę w niedzielę i święta (czyli dni ustawowo wolne od pracy) pracownikowi przysługuje inny dzień wolny albo dodatek 100% wynagrodzenia za pracę w taki dzień. Od wskazanego przykładu istnieją wyjątki związane z rodzajem świadczonej pracy (np. akcje ratownicze w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego) czy systemem czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 

Płatne zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne „L4”, to dokument wystawiany wyłącznie przez lekarza. Stwierdza on czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków, co usprawiedliwia jego nieobecność w pracy. Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy pracownikowi przysługuje od 80 % do nawet 100% wynagrodzenia.
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby regulują przepisy kodeksu pracy. To, czy i jak będzie się różniła nasza wypłata z okresu zwolnienia lekarskiego od podstawy wymiaru wynagrodzenia, zależy od okoliczności i przyczyn wydania dokumentu, np. za chorobę w trakcie ciąży pracownicy przysługuje 100% wynagrodzenia.

Niewątpliwie płatne L4 jest dużym plusem zatrudnienia dla pracownika. Jednak dla pracodawcy to dodatkowy koszt zatrudnienia, często niewidoczny dla samego pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dopiero po tym okresie zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia jest przejmowane przez ZUS.

 

Płatny urlop macierzyński i rodzicielski

W trakcie urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński który jest płatny 100%. Natomiast z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 bądź 34 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W okresie korzystania z tego urlopu również przysługuje zasiłek macierzyński.

 

Okres wypowiedzenia

W zależności od rodzaju umowę o pracę i stażu zatrudnienia pracownikowi przysługuje płatny okres wypowiedzenia, co daje dodatkowy czas na znalezienie innego zatrudnienia. Przykładowo, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy i 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przynajmniej 3 lata.
Warto zwrócić uwagę, że wypowiedzenie liczone w miesiącach upływa w ostatni dzień miesiąca po upływie pełnego okresu wypowiedzenia.

Przykład:  Alex był zatrudniony w studiu „Tusz tuż” przez 8 miesięcy, a 15 marca złożył wypowiedzenie. Jego umowa ulegnie rozwiązaniu ostatniego dnia kwietnia.

Właśnie z tego powodu wypowiedzenia najczęściej składane są pod koniec miesiąca, żeby nie „przedłużać” okresu wypowiedzenia, a konkretnie sytuacji w której druga strona już wie, że nie chcemy dalej współpracować.

 

Przejście umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony daje pracownikowi więcej uprawnień m.in. pracodawca powinien podać przyczynę wypowiedzenia tego typu umowy. Z tego powodu do czasu nowelizacji w 2015 r. najczęściej występującymi typami umów były te na czas określony, przy których po upływie okresu czasu na jaki zostały zawarte ulegały one po prostu rozwiązaniu.
Prowadziło to do tego, że ten typ umów był nadużywany. Niektórzy współpracowali na tego typu umowie nawet 10 lat, co było jawnym obejściem prawa.

W związku z tym w 2015 roku została wprowadzona nowelizacja Kodeksu pracy, która zakłada ograniczenie liczby zawieranych umów terminowych do trzech oraz na wprowadzeniu limitu czasowego trwania zatrudnienia podstawie umowy na czas określony do 33 miesięcy (Art. 251 § 1 Kodeksu pracy).
W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z powyższych ograniczeń przyjmuje się, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony, począwszy od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony lub od dnia następującego po przekroczeniu 33 miesięcy.

Podstawa prawna, kodeks pracy:
Art. 251 [Zawarcie trzeciej i kolejnych umów na czas określony]
§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.
§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ograniczona odpowiedzialność pracownika

W przypadku tatuatorów, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, zasadniczo wyłącznie pracodawca, czyli właściciel studia będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną klientowi przez pracownika, ponieważ jest to tzw. wyrządzenie szkody osobie trzeciej.
Jednak po naprawieniu tej szkody pracodawca może mieć roszczenie do pracownika o zwrot części kosztów. Będzie jednak trzeba wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika i wysokość szkody. Realnie więc ta odpowiedzialność jest mocno ograniczona.
Pracownik odpowiada maksymalnie do trzykrotności swojego miesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w czasie wyrządzenia szkody klientowi (przyjmując, że nie wykonał umyślnie wadliwego tatuażu). Więcej na temat ten temat znajdziesz tutaj: Nieudany tatuaż a odpowiedzialność tatuażysty

 

Niedopuszczalność kar umownych w umowie o pracę

Poza odpowiedzialnością wynikającą z nałożenia kar porządkowych na pracownika nie można nałożyć dodatkowych kar umownych (instytucja kary umownej jest uregulowana w kodeksie cywilnym).
Jedną z głównych zasad rządzących prawem pracy jest zasada uprzywilejowania pracownika. Zgodnie z art. 18 § 1 Kodeksu pracy postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Do kształtowania wzajemnych praw i obowiązków pracodawcy i pracownika stosuje się co prawda zasadę swobody umów, która wynika z kodeksu cywilnego. Niemniej podlega ona pewnym ograniczeniom: regulacje dotyczące pracownika nie mogą być mniej korzystne niż te, które gwarantuje prawo pracy. Ponieważ odpowiedzialność pracownicza jest szczegółowo uregulowana w przepisach prawa pracy, za niedopuszczalne uznaje się obejście tych unormowań poprzez wprowadzanie kar umownych.
Będzie to miało wpływ np. na skuteczność zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Za złamanie takiego zakazu nie można na pracownika nałożyć kary umownej (w przypadku innych form współpracy jest to możliwe), niemniej może to być przesłanka do rozwiązania umowy o prace z pracownikiem.

 

Zdolność kredytowa

Banki lubią mieć zabezpieczenie udzielanego kredytu. Oceniając zdolność kredytową biorą pod uwagę m.in. rodzaj zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia przyszłego kredytobiorcy. Mając umowę o pracę na czas nieokreślony zwiększamy swoje szanse na otrzymanie kredytu, np. na mieszkanie.

 

Przyszła emerytura

Wymieniam jako ostatni plus, ponieważ mam spore wątpliwości co do tego czy aktualnie wchodzący na rynek pracy i młodzi pracownicy doczekają się tej emerytury, nie wspominając już o jej wysokości. Niemniej taką potencjalną możliwość należało by zaliczyć do korzyści.

 

Minusy umowy o pracę

Każda forma współpracy ma również swoją mniej korzystną stronę, jakiś czas temu na Instagramie przeprowadziłam ankietę na temat zatrudnienia. Poniżej znajdziesz moje wnioski z zaobserwowanych wyników.

 

Niższe zarobki w porównaniu do innych form współpracy

Wszystkie powyżej wskazane plusy umowy o pracę mają swoje odbicie w bardzo konkretnych kosztach po stronie pracodawcy. Do tego dochodzą składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, rentowe, na Fundusz Pracy i FGŚP.
Przykładowo, zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin za minimalną krajową w wysokości 2800 zł brutto wyniesie go 3373,44 zł. Natomiast pracownik dostanie netto czyli tzw. „na rękę” kwotę 2061,67 zł.

Pracodawca jest przedsiębiorcą i prowadząc biznes musi liczyć koszty, a koszt pracowniczy jest jednym z wielu jakie musi ponieść. Biorąc na siebie ciężar ryzyka choroby pracownika, jego urlopu, odpowiedzialności za jego działania czy wysokich składek, często nie może pozwolić sobie na zapewnienie pracownikowi takiego samego wynagrodzenia jak osobie, z którą współpracuje na podstawie umowy B2B. Szczególnie w początkowej fazie rozwoju swojego biznesu. I nie chodzi w tym przypadku o januszowanie, tylko o czystą kalkulacje kosztów.

 

Przejście autorskich praw majątkowych na rzecz pracodawcy

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, autorskie prawa majątkowe przechodzą co do zasady na pracodawcę, czyli właściciela studia, dlatego aby zabezpieczyć np. prace w swoim portfolio, czy możliwość wykorzystywania zdjęć prac w swoich SM warto do umowy wprowadzić odpowiednie zapisy dotyczące uregulowania praw autorskich. Więcej na temat powstawania praw autorskich w przypadku tatuażu znajdziesz tutaj: Ochrona prawna tatuażu

 

Okres wypowiedzenia

Z jednej strony może być uważany za plus, z drugiej jednak przy dłuższym okresie zatrudnienia powyżej 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Co oznacza, ze chcący zmienić pracę pracownik jest mniej elastyczny.

 

Najczęstsze patologie w umowach o prace

Jakie naruszenia spotykamy najczęściej?

 

Zatrudnienie na część etatu

Jednym z najczęściej stosowanych „rozwiązań” jest zatrudnienie na część etatu: 1/8, ¼ – dodatkowo to „rozwiązanie” idzie w parze z częścią etatu za najniższą krajową, czyli minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pełen etat wynosi 2800 zł brutto. Kwota, którą otrzymamy “na rękę”, czyli netto, to ok. 2061 zł przy pełnym etacie. Przy jego części stawka ta jest proporcjonalnie mniejsza. Oczywiście w takich przypadkach reszta wynagrodzenia jest wypłacana pod tzw. stołem – czyli jest nigdzie nieujawniona.

Pomijając kwestie odpowiedzialności karno – skarbowej takiego „rozwiązania” trzeba zwrócić uwagę, że w takim przypadku odpada nam większość korzyści, które wymieniłam na początku tego artykułu.
Przykładowo będąc zatrudnionym za minimalną krajową na 1/8 etatu w przypadku choroby trwającej 2 tygodnie (10 dni roboczych) otrzymamy za ten okres około 100 zł.

 

Brak płatnych urlopów

Przy fikcyjnym zatrudnieniu za minimalną krajową na 1/8 etatu realnie urlop jest bezpłatny, ponieważ za 2 tygodnie dostaniemy ok. 120 zł i zgadzając się na takie rozwiązanie warto to wziąć pod uwagę.

 

Podsumowanie

Z pewnością umowa o pracę, szczególnie ta w pełnym wymiarze, z sensowną podstawą daje duży komfort i poczucie bezpieczeństwa pracownikowi.
Realnie jednak na rynku obserwujemy wiele patologii w tym zakresie, jak zatrudnianie na część etatu, co realnie sprawia, że umowa o pracę nie spełnia roli zabezpieczającej i chroniącej pracownika.

Z drugiej strony inne formy zatrudnienia często pozwalają zarobić więcej przy porównywalnych kosztach. Jestem ciekawa jakie jest Twoje zdanie na ten temat, czy spotkałaś/eś się z takimi nadużyciami? Czy uważasz, że występują często? A może masz dobre doświadczenia, którymi warto się podzielić?

Pisz śmiało w komentarzu.

Może zainteresować Cię również ten artykuł: Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu dla tatuatora

A jeśli prowadzisz swoje studio tatuażu albo współpracujesz ze studiem na podstawie umowy B2B to koniecznie pobierz mój bezpłatny eBook o prawie w studiu tatuażu – znajdziesz go tutaj: studio tatuażu a prawo

Jeżli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie zatrudnienia to skontaktuj się ze mną. Prowadzę indywidualne konsultacje pomagające określić optymalny dla Ciebie model biznesowy.  Więcej na temat zakresu usług i sposobu współpracy znajdziesz tutaj OFERTA.

Konkurs na instagramie

with Brak komentarzy

 

Chcesz rozpromować swoje konto na instagramie? Zwiększyć ilość followersów?
Jedną z możliwości jest zorganizowanie konkursu na instagramie.

Zorganizowanie konkursu na instagramie może skutecznie wspierać Twoją markę przez zwiększenie zasięgów. Jeśli jednak chcesz to zrobić legalnie, koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Przedstawię Ci 9 rzeczy, o których trzeba wiedzieć przed zorganizowaniem konkursu na instagramie. Wskażę Ci też ważną różnicę pomiędzy organizacją konkursu i loterii.

 

Czym jest konkurs?

Potocznie konkursem nazwiemy przedsięwzięcie, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo, bycie najlepszym, za co mogą zostać wyróżnieni nagrodami.
Z punktu widzenia prawa cywilnego konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, tzw. przyrzeczeniem konkursowym, w którym najlepsi uczestnicy są nagradzani (art. 919 do 921 kodeksu cywilnego).

 

Czym jest loteria?

Natomiast loteria promocyjna według polskiego prawa jest jedną z gier losowych. W grach losowych wygrana zależy od przypadku. Gry losowe są rodzajem gier hazardowych. Żeby legalnie urządzać loterię, trzeba spełnić warunki wskazane w ustawie o grach hazardowych.

Konieczne jest m.in.: uzyskanie zezwolenia właściwego dyrektora izby administracji skarbowej na jej urządzenie wraz z zatwierdzeniem przez ten organ regulaminu loterii i uiszczenie opłaty za zezwolenie.
Urządzanie loterii promocyjnej bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe.

 

Loteria to nie konkurs

Pomiędzy loterią a konkursem znajdziemy wiele różnic. Jednak ta najważniejsza, o której bym chciała żebyś pamiętała/pamiętał, to sposób w jaki jest wybierany nagradzany uczestnik.
W konkursie odbywa się to na podstawie znanych kryteriów, a w losowaniu na podstawie przypadku. Jeśli więc organizujesz konkurs na instagramie nie pisz, że wygrani zostaną wybrani przez losowanie, ponieważ prawdopodobnie nie chcesz organizować loterii.

Konsekwencje zorganizowania loterii bez zezwolenia

Na to trzeba uważać, ponieważ urządzanie loterii promocyjnej bez zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe karane grzywną.
W 2020 r. w najlepszym przypadku, tj. ukaraniu najniższą karą, przy minimalnej wysokości stawki dzienne,j wyniesie ona 866,70 zł. Natomiast w przypadku maksymalnej kary i maksymalnej stawki dziennej, może ona wynieść nawet 8 320 320,00 zł (art. 108 § 1 w zw z art. 23 § 3 ustawy kodeks karny skarbowy).

Mam nadzieję, że to wystarczający argument, by uważać i nie organizować loterii, jeśli nie to było naszym zamiarem.

 

Zadbaj o regulamin konkursu na instagramie

Jak już wspomniałam, konkurs jest przyrzeczeniem publicznym. Ze względów m.in. organizacyjnych warto opisać zasady konkursu w regulaminie.

 

9 elementów, które powinien zawierać regulamin konkursu na instagramie

Po pierwsze w regulaminie wskazujmy, że akcja promocyjna stanowi przyrzeczenie publiczne (przykładowo: „Niniejszy regulamin konkursu stanowi treść przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego”)

Określamy grupę odbiorców konkursu, tj. nieoznaczony indywidualnie krąg osób, z zaznaczeniem, że tylko pełnoletnie osoby mogą wziąć udział w konkursie.

Określamy datę rozpoczęcia, zakończenia i wybrania zwycięzców konkursu.

Określamy zasady udziału i przyznania nagrody, przy czym wygraną uzależniamy od działań lub starań uczestników, a nie od przypadku (zależność wyniku od przypadku przesądza o tym, że akcja promocyjna ma charakter gry losowej).

Informujemy, że w przypadku wygranej, wygrany będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody (jeśli nie korzysta ze zwolnienia – opisane poniżej).

Informujemy o rodzaju zbieranych danych osobowych i podstawie ich przetwarzania.

Ogłaszamy konkurs publicznie, np. na instagramie i informujemy, gdzie zainteresowani mogą zapoznać się z treścią regulaminu.

 Informujemy, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

Zwalniamy serwis instagram z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu instagrama

Korzystając z instagrama akceptujemy regulamin serwisu, w tym zasady dotyczące organizacji konkursu / promocji. Odniesienia do wskazanych przeze mnie punktów znajdziesz tutaj: regulamin instagrama

Za nieprzestrzeganie regulaminu instagram może usunąć wszelkie treści lub informacje publikowane przez użytkownika w serwisie. Może też odmówić lub niezwłocznie zaprzestać dostarczania całości lub części serwisu użytkownikowi (łącznie z zamknięciem lub zablokowaniem konta). Pamiętaj więc o umieszczeniu w regulaminie wyżej wskazanych zapisów.

 

Podatek dochodowy od nagrody wygranej w konkursie

Zwróć również uwagę na to, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody uzyskiwane przez osoby fizyczne konkursach podlegają, co do zasady, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest ten, kto spełnia świadczenie w konkursie (tj. przekazuje lub wypłaca nagrodę ze swojego majątku). W typowej sytuacji płatnikiem jest zatem organizator.

W przypadku nagród pieniężnych podatek jest potrącany przez płatnika (organizatora) z wypłacanej kwoty. Jeżeli nagrodą nie są pieniądze, nagrodzona osoba jest obowiązana wpłacić płatnikowi (organizatorowi) kwotę podatku przed wydaniem nagrody.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego od nagrody

Jeśli wartość nagrody nie przekracza 2000 zł i nagrodzony jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prawdopodobnie będzie można skorzystać ze zwolnienia od podatku dotyczących nagród.

 

Skąd wziąć regulamin konkursu

Moim zdaniem przygotowanie regulaminu warto zlecić profesjonaliście. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu regulaminu zajrzyj do zakładki oferta.

Jeśli jednak masz zamiar przygotować go samodzielnie, zwracaj uwagę na to, czy zawiera elementy wskazane powyżej.

Przygotowując się do tego artykułu, natknęłam się na zalecenia, żeby „wzorować się” na regulaminach dużych marek. Moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł.
Po pierwsze, bardzo możliwe, że naruszysz prawo autorskie twórcy tego regulaminu.
Po drugie, z wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre firmy świadomie podejmują decyzję o pominięciu któregoś z ważnych elementów regulaminu. Z różnych powodów jest to dla nich wygodniejsze w danym momencie i mają budżet na ewentualne konsekwencje takich decyzji.

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych. Szczególnie jeśli wiesz, że znajomi mogą mieć problem z prawidłowym zorganizowaniem konkursu na instagramie.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl.

 

Jeśli prowadzisz swoja firmę, może zainteresować Cię również ten wpis:

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

A jeśli dopiero myślisz o założeniu swojej działalności:

Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

with Brak komentarzy

Czym jest voucher?

Gdybyśmy chcieli być precyzyjni i posługiwać się językiem ustawodawcy powinniśmy używać raczej sformułowania bon. Definicja bonu jest uregulowana w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. i ustawie o VAT. Jednak dla wielu osób sformułowanie voucher brzmi po prostu lepiej (bon to po prostu polski odpowiednik vouchera). W języku potocznym nazwy bon i voucher są stosowane wymiennie i w tym wpisie też będę ich używać w taki sposób.

 

Definicja bonu

Ustawodawca zafundował nam w art. 2 pkt 43 ustawy o VAT następująca definicje bonu:

„Instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu”.

Co więcej, żeby nie było za prosto, wprowadził pojęcie emisji i transferu bonu. Przez emisje bonu należy rozumieć jego wprowadzenie do obrotu, natomiast przez transfer bonu rozumie się jego emisję i każde jego przekazanie po emisji.

W uproszczeniu bon to instrument, który pozwala na „sprzedaż” usługi lub towaru (i otrzymanie zapłaty) w chwili dokonania transferu bonu.

 

Jakie mamy rodzaje bonów/voucherów?

Ustawa wskazuje na dwa rodzaje bonów: bon jednego przeznaczenia (SPV – single-purpose voucher) i bon różnego przeznaczenia (MPV – multi-purpose voucher).

Bon jednego przeznaczenia

Bon jednego przeznaczenia to bon, w którym określono miejsce świadczenia i rodzaj usługi w chwili emisji tego bonu (art. 2 pkt 43 ustawy o VAT).

Przykładowo: bon uprawniający do zrealizowania usługi fryzjerskiej w konkretnym salonie fryzjerskim albo sieci salonów na terenie UE, bon uprawniający do zrealizowania usługi wykonania tatuażu albo sieci salonów na terenie UE.

W przypadku emisji takich bonów wiemy już w chwili emisji, jakim podatkiem VAT jest objęta usługa wskazana w bonie.

Bon różnego przeznaczenia

Zdaniem ustawodawcy bon różnego przeznaczenia to bon inny niż bon jednego przeznaczenia (oficjalna definicja z art. 2 pkt 45 ustawy o VAT). W skrócie oznacza to, że w momencie emisji bonu nie wiadomo, w ramach jakich usług zostanie wykorzystany.

Przykładowo: w ramach działalności spółka Beauty Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest prowadzony salon fryzjerski, kosmetyczny i studio tatuażu a bon jest przekazywany do obrotu („sprzedawany”) jako bon do wykorzystania w ramach wszystkich usług świadczonych przez spółkę.

Oferowane przez spółkę usługi są objęte różnymi stawkami VAT.

W momencie przekazania bonu do obrotu nie wiadomo, na którą z usług zdecyduje się „kupujący”.

Ma to znaczenie, ponieważ w ramach Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.6.2019 r., 0113-KDIPT1-3.4012.113.2019.3.JM:

„Jeżeli w ramach bonu usługobiorca może skorzystać z usług, które są opodatkowane różnymi stawkami VAT, a w momencie sprzedaży bonu sprzedający nie ma wiedzy, na jaką usługę i jak opodatkowaną zostaną wymienione, to bony te będą stanowić bony różnego przeznaczenia, o których mowa w art. 2 pkt 44 ustawy o podatku od towarów i usług „.

W związku z interpretacją za bon/voucher różnego przeznaczenia należy uważać bon, który został wystawiony, na których usługi stawka VAT nie jest znana w momencie emisji bonu (ponieważ bon obejmuje potencjalnie usługi objęte różnymi stawkami VAT). W przypadku bonów o różnym przeznaczeniu podatek VAT jest płatny w innym momencie niż w przypadku bonów jednego przeznaczenia.

 

Jak rozliczyć VAT od bonu / vouchera?

Podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku bonu jednego przeznaczenia powstaje w czasie jego transferu, „sprzedaży”. Natomiast w przypadku bonu różnego przeznaczenia w czasie jego realizacji albo w czasie terminu upływu ważności bonu.

W art. 19a ust. 1a ustawy o VAT określono moment powstania obowiązku podatkowego w przypadkach transferu bonu jednego przeznaczania. Wprowadzono zasadę, że obowiązek zapłaty VAT powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. Natomiast w dodanym ust. 4a do art. 19a ustawy o VAT wskazano, w którym momencie świadczenie usług należy uznać dla celów VAT za dokonane.

Będzie to w każdym przypadku chwila dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia, czyli „sprzedaż”. Słowo sprzedaż pojawia się w cudzysłowie, ponieważ formalnie sprzedaż to co innego, ale w potocznym rozumieniu właśnie o sprzedaż bonu chodzi.

Natomiast w przypadku bonów różnego przeznaczenia VAT powinien zostać pobrany, gdy zostanie wykonana usługa, nie podlega więc on opodatkowaniu VAT w czasie transferu, „sprzedażny” bonu. Obowiązek ten powstanie w momencie wykonania usługi lub upływu terminu realizacji bonu.

 

Przykłady rozliczeń bonów

Przykładowe rozliczenie bonu jednego przeznaczenia:

Studio tatuażu sprzedaje bon na usługę wykonania tatuażu w kwietniu 2020 r. – rozlicza podatek od towarów i usług za bon w maju 2020 r. (albo w rozliczeniu II kwartału – lipiec 2020 r., jeśli jest na rozliczeniu kwartalnym).

Przykładowe rozliczenia bonu różnego przeznaczenia:

Wyżej wspomniana spółka Beauty Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „sprzedaje” na wszystkie usługi świadczone przez spółkę bon w kwietniu 2020 r. z datą realizacji do 31 grudnia 2020 r. Spółka zapłaci podatek VAT w czasie kiedy usługa z bonu zostanie zrealizowana.

 

Niewykorzystanie bonu w terminie a obowiązek VAT

Niewykorzystanie nabytego bonu jednego przeznaczenia nie ma wpływu na fakt opodatkowania jego „sprzedaży” (transferu). „Sprzedaż” bonu jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu – dla opodatkowania pozostaje bez znaczenia czy bon rzeczywiście zostanie wykorzystany, czy też nie. Obowiązek VAT powstał w czasie transferu/ „sprzedaży”.

Przykład rozliczenia VAT w przypadku niezrealizowania bonu różnego przeznaczenia:

Jeśli kupujący nie zrealizuje bonu, za datę realizacji uważa się termin upływu daty ważności bonu. W naszym przykładzie jest to 31 grudnia 2020 r. W tym przypadku VAT zapłacimy w styczniu 2021 r. (również przy rozliczeniu kwartalnym, ponieważ grudzień to ostatni miesiąc czwartego kwartału).

 

Zwolnienia wskazane w art. 113 ustawy o VAT mają zastosowanie do bonów

Jeśli wiesz, że możesz skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. zwalniania z VAT, u podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, to korzystaj, ponieważ w przypadku gdy bony jednego przeznaczenia dotyczyć będą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku np. na podstawie art. 43 wówczas transfer/„sprzedaż” bonów też podlega zwolnieniu.

 

Jak rozliczyć podatek dochodowy od bonu / vouchera?

Ufff, najgorsze za nami. Policzenie podatku dochodowego od vouchera/bonu jest proste. Ustawodawca, zmieniając ustawę o VAT, nie wprowadził zmian do ustawy o podatku dochodowym.

Sprzedaż bonów jest traktowana jako transakcja niepowodująca powstania przychodu, jeżeli sprzedającym bon jest podmiot zobowiązany do jego zrealizowania. Przykładowo emisja bonu nastąpiła przez studio tatuażu, w którym będzie można zrealizować bon.

Cena otrzymana z tytułu sprzedaży bonu powinna być zakwalifikowana jako wpłata na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, która nie jest przychodem.

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego nie powstaje zatem w momencie sprzedaży bonu. Przychód powstanie dopiero w chwili realizacji bonu, a w przypadku niezrealizowania bonu w ostatnim dniu terminu, do którego powinien być wykorzystany.

 

Jak opodatkowana jest sprzedaż voucherów?

 

Przygotowałam grafikę, która powinna Wam uporządkować powyższe informacje.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, kiedy dodajemy voucher do naszej oferty?

Wiesz już jak rozliczyć bon/voucher w zależności od tego, czy w Twojej ofercie są usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT i czy zdecydowałeś się emitować voucher na jeden rodzaj usługi, czy wszystkie dostępne w Twojej firmie.

Super, że wiesz już jak to rozliczyć, zwróć jeszcze uwagę na:

a) sprzedaż na odległość — jeśli taką prowadzisz, powinieneś zadbać m.in. o regulamin sprzedaży i politykę prywatności;

b) jeśli emitujesz bon na usługi, których dotychczas nie świadczyłeś, należy zadbać o odpowiednie kody PKD (dopisać je do listy świadczonych usług w CEIDG – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, lub KRS w przypadku spółki w rozumieniu przepisów KSH (kodeks spółek handlowych).

 

Podsumowanie

Jeśli sprzedajesz bony / vouchery – odpowiedź sobie na poniższe pytania i sprawdź, czy robisz to dobrze.

Określ czy usługi, które świadczysz są, opodatkowane różnymi stawkami VAT.

Określ czy w przypadku świadczenia usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT chcesz sprzedawać vouchery/bony na wszystkie usługi, czy w kategoriach usług objętych jedną stawką VAT (ma to wpływ na okres właściwego terminu dla rozliczenia VAT).

W przypadku sprzedaży na odległość upewnij się, że posiadasz regulamin sprzedaży i politykę prywatności. Jeśli je posiadasz, to zadbaj aby we wskazanych dokumentach znalazły się regulacje dotyczące bonów/voucherów.

Potrzebujesz pomocy w wdrożeniu odpowiedniej dokumentacji w swoim studiu? Sprawdź zakładkę oferta.

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl.

Jeśli prowadzisz studio tatuażu może zainteresować Cię:

BDO i odpady medyczne w studiu tatuażu

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

A jeśli jesteś tatuatorem współpracującym ze studiem:

Konkurs na instagramie
Odpowiedzialność tatuażysty

Co robić, żeby zachować płynność finansową kiedy nie zarabiamy, a mamy koszty prowadzonej działalności?

with Brak komentarzy

Czekamy na powrót do pracy.

Otwarcie branży beauty jest zapowiedziane na III i IV etap, przy czym sytuacja jest dynamiczna, ponieważ grupy zawodowe wskazane w IV etapie znoszenia restrykcji protestują, walcząc o równe traktowanie. Na chwilę publikacji tego artykułu pozostają jednak aktualne wnioski z tego wpisu klik.
Możemy się jednak spodziewać, że nawet oficjalne uwolnienie branży spod restrykcji obowiązkowego zamknięcia nie spowoduje z dnia na dzień takiego ruchu, jak w miesiącach poprzedzających stan epidemii. Z dużą pewnością można stwierdzić, że zostaną wprowadzone nowe, bardziej rygorystyczne procedury sanitarne. Wywiad związany ze stanem zdrowia klienta, częsta dezynfekcja, dodatkowe środki ochrony, odległość pomiędzy stanowiskami pracy, przerwy pomiędzy przyjęciami klientów – to tylko niektóre z nich. W sposób oczywisty będzie się to przekładać na ilość obsłużonych klientów i koszty prowadzonej działalności, a w konsekwencji na dochody.

 

Co można, a nawet należy robić w czasie, kiedy nie możemy świadczyć usług?

Pomysły na utrzymanie płynności finansowej w czasie ograniczenia prowadzenia działalności studiów tatuaży i piercingu, salonów fryzjerskich i kosmetycznych sprowadzają się do ograniczenia wydatków i zwiększenia dochodów. Ta uniwersalna prawda dotyczy zasadniczo każdej branży i każdego gospodarstwa domowego. Jednak przyszliście tu po konkrety a nie slogany, więc przechodzimy do meritum.

 

Optymalizacja kosztów – 4 pomysły

W pierwszej kolejności proponuję zastanowić się nad optymalizacją kosztów w prowadzonej przez nas działalności:

1. Redukcja kosztów

Przyglądamy się naszym kosztom stałym i sprawdzamy czy płacimy za jakieś usługi, które są nam zbędne, a jeszcze lepiej takie, które nie mieszczą się w katalogu absolutnie niezbędnych. W przypadku znalezienia zbędnych usług, za które płacimy, po sprawdzeniu warunków wypowiedzenia danej umowy (m.in. okresu wypowiedzenia, kar umownych itd.), rozważamy wypowiedzenie tych umów.

2. Tarcza 1.0 i 2.0

Korzystamy z możliwości zapewnionych przez Tarczę 1.0 i 2.0, czyli ustawy dotyczącej szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli m.in. występujemy o:
– zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące,
– dopłaty do wynagrodzeń z powodu postoju albo dofinansowania od starosty (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) do wynagrodzeń dla pracowników,
– mikropożyczkę w wysokości 5 tysięcy złotych, jeśli wiemy, że będziemy mogli wnosić o jej umorzenie. (Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i może go złożyć również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników).

W tym miejscu nie będę się rozpisywała na temat wszystkich możliwości, z których można skorzystać, ponieważ jest to temat szeroko poruszany w mediach od tygodni. Bez problemu można znaleźć opracowania na ten temat, jak i kiedy dokładnie możemy skorzystać z Tarczy. Jeśli jednak coś jest niejasne, to proszę o wiadomość, ze wskazaniem co jest problematyczne. W razie potrzeby napiszę na blogu na ten temat wpis.

3. Restrukturyzacja pozasądowa

Jeśli już mamy problemy z regulowaniem naszych zobowiązań korzystamy z tzw. narzędzi restrukturyzacji pozasądowej:
– kontaktujemy się z kontrahentami i próbujemy uzyskać prolongatę spłat, zmianę umowy albo zawrzeć ugodę w sprawie spłat;
– korzystamy z wakacji kredytowych w banku – warto podjąć próbę indywidualnych negocjacji z bankiem, a nie tylko skorzystania z aplikacji, która automatycznie pojawiła się w zakładkach naszych kont bankowych;
– racjonalnie gospodarujemy pieniędzmi, dokonując płatności na rzecz kluczowych dostawców i zleceniobiorców, opłacając media i wypłacając wynagrodzenia.

4. Zwiększenie dochodów przy obowiązujących ograniczeniach

W dalszej kolejności zastanawiamy się jak zwiększyć dochód w czasie zamknięcia, skupiając się na tym, jaką wartościową usługę lub rozwiązanie możemy dostarczyć naszym klientom bez kontaktu osobistego.

 

Pięć przykładowych rozwiązań dla segmentu beauty

– sprzedaż voucherów; ( jak je rozliczyć dowiesz się z tego wpisu )
– sprzedaż konkretnego zabiegu albo pakietu zabiegów;
– otworzenie internetowego sklepu z kosmetykami – tu proponuję zastanowić się, w jakim stopniu jest to opłacalne (koszty uruchomienia strony i sporo formalności), czy mamy bazę klientów, czy jesteśmy w stanie konkurować ceną z hurtowniami kosmetycznymi itd.
– rozważenie sprzedaży wirtualnej usługi, w skład której wchodzą konsultacje on-line plus paczka z produktami odpowiednimi dla klienta;
– jeśli posiadasz umiejętności i możliwości – dzielenie się swoją wiedzą w formie webinarów czy szkoleń online. Nie musisz wszystkiego budować od zera – są platformy, które mają już przygotowaną infrastrukturę. Możesz robić to odpłatnie albo bezpłatnie – w zależności od Twojej strategii rozwoju biznesu.

 

Pięć przykładowych rozwiązań dla studia tatuażu

– sprzedaż voucherów; ( jak je rozliczyć dowiesz się z tego wpisu )
– wirtualne walk-iny;
– wirtualne konsultacje w sprawie przyszłych projektów;
– sprzedaż printów, rękodzieła i gadżetów (to rozwiązanie również dla samych tatuażystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub współpracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej): sprzedaży printów, plakatów, obrazów można dokonać za pośrednictwem popularnych portali aukcyjnych lub pośredniczących, jak również w ramach działalności nierejestrowanej, jeśli spełniamy warunki (m.in.: przez ostatnie 5 lat nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej ani spółki cywilnej, nie przekraczasz przychodu na poziomie 1300 zł brutto miesięcznie (dotyczy przychodu z działalności nierejestrowanej).
– jeśli posiadasz umiejętności i możliwości – dzielenie się swoją wiedzą w formie webinarów, szkoleń online, itd.

 

Przejdź do działania

Wskazane wyżej rozwiązania z pewnością nie wyczerpują możliwości, jedynie je sygnalizują. Zastanów się, które z nich mógłbyś wcielić w życie. Praktycznie każde ze wskazanych rozwiązań będzie związane również z działaniami prawnymi: wprowadzeniem odpowiednich zapisów do regulaminu sklepu, rozszerzeniem PKD prowadzonej działalności, zastanowieniem się nad zakresem odpowiedzialności cywilnej i odpowiednim uregulowaniu w umowie, jak również ze skutkami podatkowymi.

W następnych wpisach będę przybliżać prawne aspekty wskazanych rozwiązań – jak dokładnie je wprowadzić i na co zwrócić uwagę, aby nasze działania były legalne.

Proszę daj znać, czy uważasz powyższy wpis za przydatny? Czy w swoim studiu lub salonie wdrożyłeś już któreś z proponowanych rozwiązań, a może dopiero zastanawiasz się jak to zrobić? Podziel się swoją opinią w komentarzu albo wyślij mi maila, odpowiadam na każdą wiadomość.

Może zainteresować Cię również:

Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu dla tatuatora, wpis nie tylko dla tatuatorów.

Nieudany tatuaż a odpowiedzialność tatuażysty 

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć? – jeśli już sprzedajesz albo zastanawiasz się nad wprowadzeniem voucherów / bonów do swojej oferty.

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych?

with Brak komentarzy

Edit: ten wpis opisuje stan na 20 kwietnia 2020 r., aktualny wpis z 27 maja 2020 r. znajdziesz tutaj: Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności obowiązują od marca.

Oficjalnie od 31 marca 2020 r. do odwołania ograniczano prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem salonów tatuażu i piercingu, jak również związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi.

Praktycznie jednak większość salonów fryzjerskich, kosmetycznych i studiów tatuażu jest zamknięta już od 14 marca 2020 r., a w niektórych przypadkach zamknięcie nastąpiło nawet wcześniej.

 

Kiedy wrócimy do pracy?

Większość z nas zastanawia się, ile to jeszcze potrwa i czy nasz budżet to wytrzyma.
W czwartek 16 kwietnia 2020 r. na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego nt. etapów znoszenia ograniczeń został przedstawiony harmonogram „powrotu do normalności”, który zakłada cztery etapy znoszenia obostrzeń. Długość każdego z nich ma zależeć m.in. od liczby nowych zachorowań, na ten moment nie zostały przedstawione konkretne daty.

Moje zaniepokojenie w wypowiedzi premiera wzbudziło różnicowanie branż o podobnej specyfice. Wynika z niej, że powrót do działalności salonów tatuażu i piercingu ma być wdrożony na samym końcu, tj. w IV etapie (7 minuta 55 sekunda konferencji), podczas gdy salony fryzjerskie mają być otwarte już w III etapie (27 minuta 30 sekunda konferencji). Tu link do konferencji: klik. Dotychczas studia tatuażu, salony kosmetyczne i fryzjerskie były traktowane jako jedna grupa, np. na stronie serwisu RP znajduje się informacja o zamknięciu wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu do odwołania, tu link: klik.

 

Przestarzała klasyfikacja PKD

Pewną podpowiedzią w przyczynie różnicowania przedsiębiorców może być klasyfikacja według PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), gdzie głównym kodem dla usług kosmetycznych jest: 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Podklasa ta obejmuje: – mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, golenie i przycinanie brody, masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp. i pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje: działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 96.09.Z i produkcji peruk, sklasyfikowanej w 32.99.Z

Specyfika usług fryzjerskich i studiów tatuaży z pewnością jest różna (przy czym różnica ta nie polega na odległości świadczenia usługi – o czym niżej). Trudno jednak dopatrzeć się różnicy technicznej pomiędzy usługami makijażu permanentnego a usługą polegającą na wykonaniu tatuażu.
W jednym i drugim przypadku następuje naruszenie ciągłości tkanek i wprowadzenie tuszu pod skórę za pomocą maszynki celem osiągnięcia trwałej ozdoby ciała.

Moim zdaniem linergista powinien mieć wpisane w PKD również kod działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowany w 96.09.Z., ponieważ działalność wskazana w 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne nie obejmuje makijażu permanentnego, a trudno go uznać za pozostały zabieg kosmetyczny gdzie indziej nie sklasyfikowany, jeśli technicznie jest to wykonanie tatuażu, który jest sklasyfikowany w 96.09.Z.

Jednak klasyfikacja jest przestarzała i zupełnie nie odpowiada obecnej dynamice rozwoju branży, o czym świadczy chociażby wepchnięcie tatuażu i piercingu to tego samego PKD co działalności astrologicznej i spirytystycznej.

Tyle jeśli chodzi o literę prawa, ponieważ w praktyce linergista utożsamia się z branżą kosmetyczną a tatuażysta z branżą artystyczną. Jeśli jednak zapowiedzi premiera okażą się prawdziwe, tj. otwarcie studiów tatuażu nastąpi w IV etapie, to zasadniczo linergiści również powinni czekać do IV etapu, bez względu na to z jaką branżą się utożsamiają.

Pozostaje jeszcze aspekt zdroworozsądkowy który stawia pod znakiem zapytania różnicowania powyższych branż na podstawie kryterium bliskości wykonania usługi (premier w trakcie konferencji podał studio tatuażu jako przykład usługi gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem). Tymczasem w rzeczywistości fryzjer nie jest dalej od klienta niż tatuażysta. W obu przypadkach jest to odległość dosłownie na wyciągniecie ręki – ponieważ jest wykonywana osobiście. Co więcej, w studiach tatuaży obowiązują rygorystyczne procedury sanitarne nie tylko w trakcie COVID-19, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie i powinno być wzięte pod uwagę w trakcie uwalniania kolejnych usług.

 

Konferencja premiera ma charakter informacyjny.

Pamiętajmy jednak, że konferencja ma tylko charakter informacyjny – nie stanowi prawa.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło wczoraj w życie, wszystkie wymienione branże są traktowane równo tj. do odwołania wprowadzono czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) i związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) (§ 8 pkt 1 lit. g i h).

Pozostaje więc monitorować sytuacje i mieć nadzieję, że wszystkie branże będą mogły wrócić do pracy w III etapie, analogicznie do czasu w którym wszystkie zostały jednocześnie ograniczone w możliwości prowadzenia działalności.

Edit 13 maja 2020 r.: “Temat jest dalej aktualny, w szczególności po konferencji premiera z 13 maja 2020 r., na której mówiono o odmrożeniu branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Wytyczne dla tych branż znajdują się tutaj: wytyczne.

Tatuatorzy zostali pominięci na samej konferencji, nie przygotowano też dla nich wytycznych (pomimo tego, że branża konsultowała z Ministerstwem takie wytyczne). Do chwili publikowania tego updata nie jest dostępne nowe rozporządzenie Rady Ministrów, a to właśnie od nowego Rozporządzenia zależy odmrożenie branży tatuatorskiej. Wszystko niestety wskazuje na to, że została całkowicie pominięta.

Edit 16 maja 2020 r.: Jest rozporządzenie, zgodnie z przewidywaniami, milczenie premiera nie było przypadkowe. Tatuatorzy i piercerzy pozostają zamrożeni, nie wrócą do pracy 18 maja 2020 r.

Aktualną sytuację relacjonuje na moim instastory,  gdzie zapraszam, jeśli chcesz być na bieżąco.

Proszę daj znać, czy uważasz powyższy wpis za przydatny? Podziel się swoją opinią w komentarzu albo wyślij mi maila, chętnie pomogę.