Data publikacji: 15 kwietnia 2020 r., data ostatniej aktualizacji: 26 lutego 2021 r.

Cieszy mnie, że interesujesz się swoimi danymi osobowymi, poniżej przedstawię Ci najważniejsze informacje dotyczące polityki prywatności, proszę miej na uwadze, że zamierzam rozwijać stronę internetową https://prawotuszu.pl, dalej jako „Strona” a wraz z jej rozwojem będę wykorzystywać nowe oprogramowanie – co będzie miało wpływ na zapisy Polityki Prywatności. Zachęcam Cię więc byś czasem tu zaglądał, dla ułatwienia będę podawała daty aktualizacji.

 

Na początek formalności:

O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie postanowiono inaczej, następujące wyrażenia będą miały znaczenie podane poniżej:

Definicje:

Administrator – Anna Skuza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Anna Skuza kancelaria radcy prawnego, ul. Konarskiego 54/12, 30-046 Kraków, NIP: 6772271104, REGON: 380758745.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca Stronę Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub poprzez formularz kontaktowy.

Polityka Prywatności – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego pełna treść znajdziesz tutaj: tekst Rozporządzenia

Strona – strona internetowa https://prawotuszu.pl i jej podstrony

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

 

I. Postanowienia dotyczące podstawowych zasad korzystania ze Strony

1. Administratorem Strony jest Anna Skuza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Anna Skuza kancelaria radcy prawnego, ul. Konarskiego 54/12, 30-046 Kraków, NIP: 6772271104, REGON: 380758745., dalej jako „Administrator”.

2. W razie pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem: kontakt@prawotuszu.pl, proszę miej świadomość, że kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na Stronie czy dodając komentarze na Stronie przekazujesz swoje Dane Osobowe. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, w tym uważnie dobiera podmioty, z którymi współpracuje, aby zapewnić Ci odpowiedni standard bezpieczeństwa Twoich danych.

3. Korzystanie z tej Strony jest dobrowolne.

4. Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywania Administratorowi swoich danych,  jednak nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, przykładowo pozostawienia komentarza na Stronie lub skontaktowania się z Administratorem.

5. Strona https://prawotuszu.pl podobnie jak wiele innych stron, z których korzystasz wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania (Pliki cookies i inne technologie śledzące opisane są w VII. Polityki Prywatności).

6. Strona korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin Strony, przykładowo podstron, które wyświetliłeś,  czy czasu, jaki spędziłeś na Stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies na swojej przeglądarce możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

7. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIN.

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania Strony https://prawotuszu.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

2. Kontaktu z Administratorem – kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie przekazujesz swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail w tym przypadku jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, na podstawie Twojej zgody wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości;

3. Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi  – w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

4. Kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego –   w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), jeśli jesteś już moim klientem;

5. Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

6. Tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

7. Udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

8. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

9. W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

10. W celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Prawo tuszu, konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika prawotuszu oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą Anna Skuza, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

11. W celu wysyłania Newslettera – w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda);W wewnętrznych celach Administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

12. Wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

13. Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień usług — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

14. Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli Twoja zgoda;

15. Archiwalnym i dowodowym – na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, jest to prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.

 

III. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności będą wdrażane dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

4. Administrator respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego niezależnie od obowiązków wynikających z RODO.

 

IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego Dane Osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

 

V. Twoje uprawnienia

1. RODO w art. 16 -21 przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako Administrator Twoich danych przytrzymałam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako Administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje Dane Osobowe i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące;

2) prawo do sprostowania Danych Osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako Administrator Twoich Danych Osobowych sprostowała dane nieprawidłowe lub uzupełniła dane niekompletne;

3) prawo do usunięcia Danych Osobowych, prawo do bycia zapomnianym  – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od Administratora Twoich Danych Osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje  Dane Osobowe zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się aby Twoje Dane Osobowe , które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako Administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje Dane Osobowe, które podlegają usunięciu;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję się tak na przykład gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane przez Administratora;

6) prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi;

7) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś;

8) prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących odsyłam do treści RODO.

 

VI. Zgłoszenie żądań związanych z realizacja Twoich uprawnień

Żądanie dotyczące realizacji Twoich uprawnień możesz złożyć:

1) w formie pisemnej: Anna Skuza Kancelaria radcy prawnego, ul. Konarskiego 54/12, 30-046 Kraków;

2) drogą e-mailową na adres: kontakt@prawotuszu.pl

 

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na Stronie https://prawotuszu.pl i prowadzeniu działalności gospodarczej

2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Dane Osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych, dla Twojej wygody linkuje je w ust. 4.

3. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzysta Administrator zostali oni podzieleni  na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające Dane Osobowe w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające Dane Osobowe poza Unią Europejską.

1) Podmioty przetwarzające Dane Osobowe w obszarze Unii Europejskiej:

a) AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35/6, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, jak również w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery tej firmy.

b) Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771 – w celu wystawienia dokumentów księgowych

c) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google,

d) MailerLite – Lithuanian private limited liability company (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki Newslettera i korzystania z systemu mailingowego

e) Urzędy np. urząd skarbowy – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

f) Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych np. pomoc techniczna IT;

2) Podmioty przetwarzające Dane Osobowe poza terytorium Unii Europejskiej:

a) Google LLC – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Stron oraz weryfikacji ruchu na Stronie;

b) Facebook Inc. i spółki powiązane – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści, Pixel Facebooka;

c) YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie Administratora

4. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do zapoznania z którymi Cię zachęcam:

Facebook – klik

Google – klik

Instagram – klik

LinkedIN – klik

MailerLite: klik

Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu – klik

 

VIII. Pliki cookies i inne technologie śledzące

1. Strona internetowa https://prawotuszu.pl używa plików cookies.

2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej Strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).

4. Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia. Więcej na ten temat dla przeglądarki Google Chrome znajdziesz tutaj:  klik  i klik

5. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili z nich zrezygnować. W każdej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć ciasteczka zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać na mojej Stronie internetowej bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

6. Strona internetowa https://prawotuszu.pl wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej Strony.

7. Strona internetowa https://prawotuszu.pl wykorzystuje następującą technologię śledzącą:

1) Google Analytics – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój Strony.

2) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).

 

IX. Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

X. Wtyczki do serwisów społecznościowych

1. Strona, z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:

Facebook, Instagram, LinkedIN, dalej jako: „Serwisy społecznościowe”.

2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz moją Stronę ze swojego adresu IP.

3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz Stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.

4. Serwisy społecznościowe nie przekazują Administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych kontaktuj się bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami Prywatności, które zostały podlinkowane wyżej (VII. ust. 4 Polityki Prywatności).

5. Jeżeli nie chcesz aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na Stronie to rekomendowanym rozwiązaniem jest wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

 

XI . Newsletter.

1. W celu zapisu na Newsletter należy przekazać Administratorowi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do Newslettera. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób Dane Osobowe są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera.

2. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora.

4. W każdej chwili możesz zrezygnować z chęci otrzymywania Newslettera, co spowoduje zaprzestanie jego wysyłania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności. Zrezygnowanie z Newslettera polega na kliknięciu aktywnego linku w otrzymanej wiadomości e-mail z informacją Wypisuję się z Newslettera.

5. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas subskrybcji / zapisu na Newsletter, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia Danych Osobowych z bazy. Twoje Dane Osobowe nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie Newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

6. W każdej chwili możesz sprostować swoje Dane Osobowe zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

XII. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 26 lutego 2021 r.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Celem Strony jest wspieranie świadomości prawnej, publikowane materiały/treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej. Każdy stan prawny i faktyczny jest inny – wymaga przeanalizowania całego kontekstu prawnego. Celem uzyskania pomocy w postaci pełnej i rzetelnej porady prawnej w Twojej konkretnej sprawie, skontaktuj się proszę z profesjonalnym pełnomocnikiem: radcą prawnym lub adwokatem.

2.  Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień publikacji konkretnego wpisu, chyba, że Administrator wskazał inaczej.

3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie https://prawotuszu.pl stanowią przedmiot praw autorskich Administratora (ponieważ są wynikiem intelektualnej twórczości Administratora).

4. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej, uprzedniej zgody, wyjątkiem jest sytuacja kopiowania jedynie na użytek osobisty.