Kasa online w studiu tatuażu?

with Brak komentarzy

Temat kas online jest ostatnio na językach całej branży beauty. W przypadku kosmetyczek i fryzjerów nie ma żadnych wątpliwości co do obowiązku zmiany.
A czy studia tatuażu również muszą wymienić kasy na kasy online? Dowiesz się z tego artykułu.

Czym są kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych kas tym, że są podłączone do sieci i zdalnie przesyłają informacje na temat płatności do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozwiązanie to ma pomóc w ograniczeniu tzw. szarej strefy i skuteczniejszym egzekwowaniu podatków, ponieważ pozwoli skarbówce lepiej monitorować sprzedaż (a w konsekwencji należne na rzecz państwa daniny).

 

Kto ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę online?

Zasadniczo ci przedsiębiorcy którzy mają obowiązek posiadania zwykłej kasy fiskalnej i jednocześnie zostali wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako zobowiązani do wymiany. Sprawdźmy czy studia tatuażu spełniają oba te kryteria.

 

Czy studia tatuażu muszą mieć kasę fiskalną?

Co do zasady wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów są obowiązani prowadzić ewidencję tej sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych (art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
Jednak od tej zasady są wyjątki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. Dowiemy się z niego, że jeśli obrót na rzecz osób fizycznych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tysięcy złotych rocznie w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, to nie mamy obowiązku posiadać kasy fiskalnej.
Proporcja oznacza w tym przypadku, że miesięcznie nie możemy mieć obrotu większego niż 1666,67 zł (20 000/12). Zwolnienie to ma charakter tymczasowy, ma obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.
Jednak i od tego zwolnienia są wyłączenia. Skupiając się tylko na tych dotyczących branży beauty i tattoo, § 4 ust. 2 lit. j) Rozporządzenia wymienia usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne jako te, które nie mogą korzystać z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotów w kasie.
Czyli stosujemy wtedy zasadę ogólną obowiązku rejestracji na kasie bez względu na wielkość obrotu. Oznacza to, że fryzjerzy, kosmetyczki i kosmetolodzy zawsze mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Natomiast usługi tatuażu i piercingu mają inne PKD niż usługi kosmetyczne więc mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej do kwoty 20 tysięcy rocznie (w praktyce będzie to dotyczyć tylko działalności nierejestrowanej, o której więcej tutaj Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu dla tatuatora).
Zasadniczo można więc powiedzieć, że studia tatuażu mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej poza przypadkiem opisanym powyżej.

 

Czy studia tatuażu muszą zmienić kasę fiskalną na kasę fiskalną online?

Obowiązek wymiany starych kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy online jest wprowadzany etapami. Obowiązuje już m.in. na stacjach benzynowych, w gastronomii czy hotelarstwie. Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywać kolejne kategorię przedsiębiorców. Kasy fiskalne online muszą zakupić w terminie do 30 czerwca 2021 r. m.in. fryzjerzy, kosmetyczki i kosmetolodzy (art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług). Mamy tu do czynienia z dokładnie taką samą sytuacją jak w poprzednim podtytule: studia tatuażu mają inne PKD niż fryzjerzy czy kosmetyczki, w konsekwencji studia tatuażu nie muszą wymieniać kasy fiskalnej na kasę online w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 

Wyjątki czyli kiedy studia tatuażu będą musiały wymienić kasy na kasy online?

Studia tatuażu prowadzą swoją działalność pod PKD 96.09.z. Jednak coraz częściej zdarza się, że poza usługami tatuażu i piercingu w studiu są świadczone takie usługi jak makijaż permanentny czy laserowe usuwanie tatuażu. W takim przypadku należy zadbać o dopisanie odpowiedniego PKD do prowadzonej działalności, jak również wymienić kasę do 30 czerwca 2021 r.. Wymiana w takim przypadku jest konieczna ponieważ te usługi są zakwalifikowane jako kosmetyczne, które zostały wymienione jako zobowiązane do wymiany kasy.

 

Kasa fiskalna w nowym studiu tatuażu

Docelowo kasy fiskalne online będą stosowane we wszystkich branżach. Kasy z papierowym zapisem kopi już zostały wycofane ze sprzedaży, a tylko do końca 2022 r. będzie można kupić kasę tradycyjną z elektronicznym zapisem kopii. Natomiast w 2023 r. sprzedawane będą już wyłącznie kasy online. Jeśli więc otwierasz nowe studio tatuażu warto już teraz kupić kasę fiskalną online i skorzystać z ulgi. Więcej o otwieraniu studia znajdziesz tutaj Jak założyć studio tatuażu?

 

Ulga na kasę online

Wymieniając kasę na kasę online można skorzystać z ulgi wynoszącej do 90 % ceny netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Z ulgi można skorzystać jeśli właśnie zakładasz nowe studio, albo twoja działalność została objęta obowiązkiem zmiany kasy na kasę online (np. nie prowadzisz tylko usług tatuażu więc obejmuje cię zmiana – jak wyżej).

Więcej na temat dofinansowania przeczytasz tutaj : dofinansowanie do kasy online

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych.

Jeśli prowadzisz swoje studio tatuażu, to koniecznie pobierz mój bezpłatny eBook o prawie w studiu tatuażu – znajdziesz go tutaj: studio tatuażu a prawo

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

with Brak komentarzy

Czym jest voucher?

Gdybyśmy chcieli być precyzyjni i posługiwać się językiem ustawodawcy powinniśmy używać raczej sformułowania bon. Definicja bonu jest uregulowana w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. i ustawie o VAT. Jednak dla wielu osób sformułowanie voucher brzmi po prostu lepiej (bon to po prostu polski odpowiednik vouchera). W języku potocznym nazwy bon i voucher są stosowane wymiennie i w tym wpisie też będę ich używać w taki sposób.

 

Definicja bonu

Ustawodawca zafundował nam w art. 2 pkt 43 ustawy o VAT następująca definicje bonu:

„Instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu”.

Co więcej, żeby nie było za prosto, wprowadził pojęcie emisji i transferu bonu. Przez emisje bonu należy rozumieć jego wprowadzenie do obrotu, natomiast przez transfer bonu rozumie się jego emisję i każde jego przekazanie po emisji.

W uproszczeniu bon to instrument, który pozwala na „sprzedaż” usługi lub towaru (i otrzymanie zapłaty) w chwili dokonania transferu bonu.

 

Jakie mamy rodzaje bonów/voucherów?

Ustawa wskazuje na dwa rodzaje bonów: bon jednego przeznaczenia (SPV – single-purpose voucher) i bon różnego przeznaczenia (MPV – multi-purpose voucher).

Bon jednego przeznaczenia

Bon jednego przeznaczenia to bon, w którym określono miejsce świadczenia i rodzaj usługi w chwili emisji tego bonu (art. 2 pkt 43 ustawy o VAT).

Przykładowo: bon uprawniający do zrealizowania usługi fryzjerskiej w konkretnym salonie fryzjerskim albo sieci salonów na terenie UE, bon uprawniający do zrealizowania usługi wykonania tatuażu albo sieci salonów na terenie UE.

W przypadku emisji takich bonów wiemy już w chwili emisji, jakim podatkiem VAT jest objęta usługa wskazana w bonie.

Bon różnego przeznaczenia

Zdaniem ustawodawcy bon różnego przeznaczenia to bon inny niż bon jednego przeznaczenia (oficjalna definicja z art. 2 pkt 45 ustawy o VAT). W skrócie oznacza to, że w momencie emisji bonu nie wiadomo, w ramach jakich usług zostanie wykorzystany.

Przykładowo: w ramach działalności spółka Beauty Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest prowadzony salon fryzjerski, kosmetyczny i studio tatuażu a bon jest przekazywany do obrotu („sprzedawany”) jako bon do wykorzystania w ramach wszystkich usług świadczonych przez spółkę.

Oferowane przez spółkę usługi są objęte różnymi stawkami VAT.

W momencie przekazania bonu do obrotu nie wiadomo, na którą z usług zdecyduje się „kupujący”.

Ma to znaczenie, ponieważ w ramach Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.6.2019 r., 0113-KDIPT1-3.4012.113.2019.3.JM:

„Jeżeli w ramach bonu usługobiorca może skorzystać z usług, które są opodatkowane różnymi stawkami VAT, a w momencie sprzedaży bonu sprzedający nie ma wiedzy, na jaką usługę i jak opodatkowaną zostaną wymienione, to bony te będą stanowić bony różnego przeznaczenia, o których mowa w art. 2 pkt 44 ustawy o podatku od towarów i usług „.

W związku z interpretacją za bon/voucher różnego przeznaczenia należy uważać bon, który został wystawiony, na których usługi stawka VAT nie jest znana w momencie emisji bonu (ponieważ bon obejmuje potencjalnie usługi objęte różnymi stawkami VAT). W przypadku bonów o różnym przeznaczeniu podatek VAT jest płatny w innym momencie niż w przypadku bonów jednego przeznaczenia.

 

Jak rozliczyć VAT od bonu / vouchera?

Podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku bonu jednego przeznaczenia powstaje w czasie jego transferu, „sprzedaży”. Natomiast w przypadku bonu różnego przeznaczenia w czasie jego realizacji albo w czasie terminu upływu ważności bonu.

W art. 19a ust. 1a ustawy o VAT określono moment powstania obowiązku podatkowego w przypadkach transferu bonu jednego przeznaczania. Wprowadzono zasadę, że obowiązek zapłaty VAT powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. Natomiast w dodanym ust. 4a do art. 19a ustawy o VAT wskazano, w którym momencie świadczenie usług należy uznać dla celów VAT za dokonane.

Będzie to w każdym przypadku chwila dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia, czyli „sprzedaż”. Słowo sprzedaż pojawia się w cudzysłowie, ponieważ formalnie sprzedaż to co innego, ale w potocznym rozumieniu właśnie o sprzedaż bonu chodzi.

Natomiast w przypadku bonów różnego przeznaczenia VAT powinien zostać pobrany, gdy zostanie wykonana usługa, nie podlega więc on opodatkowaniu VAT w czasie transferu, „sprzedażny” bonu. Obowiązek ten powstanie w momencie wykonania usługi lub upływu terminu realizacji bonu.

 

Przykłady rozliczeń bonów

Przykładowe rozliczenie bonu jednego przeznaczenia:

Studio tatuażu sprzedaje bon na usługę wykonania tatuażu w kwietniu 2020 r. – rozlicza podatek od towarów i usług za bon w maju 2020 r. (albo w rozliczeniu II kwartału – lipiec 2020 r., jeśli jest na rozliczeniu kwartalnym).

Przykładowe rozliczenia bonu różnego przeznaczenia:

Wyżej wspomniana spółka Beauty Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „sprzedaje” na wszystkie usługi świadczone przez spółkę bon w kwietniu 2020 r. z datą realizacji do 31 grudnia 2020 r. Spółka zapłaci podatek VAT w czasie kiedy usługa z bonu zostanie zrealizowana.

 

Niewykorzystanie bonu w terminie a obowiązek VAT

Niewykorzystanie nabytego bonu jednego przeznaczenia nie ma wpływu na fakt opodatkowania jego „sprzedaży” (transferu). „Sprzedaż” bonu jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu – dla opodatkowania pozostaje bez znaczenia czy bon rzeczywiście zostanie wykorzystany, czy też nie. Obowiązek VAT powstał w czasie transferu/ „sprzedaży”.

Przykład rozliczenia VAT w przypadku niezrealizowania bonu różnego przeznaczenia:

Jeśli kupujący nie zrealizuje bonu, za datę realizacji uważa się termin upływu daty ważności bonu. W naszym przykładzie jest to 31 grudnia 2020 r. W tym przypadku VAT zapłacimy w styczniu 2021 r. (również przy rozliczeniu kwartalnym, ponieważ grudzień to ostatni miesiąc czwartego kwartału).

 

Zwolnienia wskazane w art. 113 ustawy o VAT mają zastosowanie do bonów

Jeśli wiesz, że możesz skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. zwalniania z VAT, u podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, to korzystaj, ponieważ w przypadku gdy bony jednego przeznaczenia dotyczyć będą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku np. na podstawie art. 43 wówczas transfer/„sprzedaż” bonów też podlega zwolnieniu.

 

Jak rozliczyć podatek dochodowy od bonu / vouchera?

Ufff, najgorsze za nami. Policzenie podatku dochodowego od vouchera/bonu jest proste. Ustawodawca, zmieniając ustawę o VAT, nie wprowadził zmian do ustawy o podatku dochodowym.

Sprzedaż bonów jest traktowana jako transakcja niepowodująca powstania przychodu, jeżeli sprzedającym bon jest podmiot zobowiązany do jego zrealizowania. Przykładowo emisja bonu nastąpiła przez studio tatuażu, w którym będzie można zrealizować bon.

Cena otrzymana z tytułu sprzedaży bonu powinna być zakwalifikowana jako wpłata na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, która nie jest przychodem.

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego nie powstaje zatem w momencie sprzedaży bonu. Przychód powstanie dopiero w chwili realizacji bonu, a w przypadku niezrealizowania bonu w ostatnim dniu terminu, do którego powinien być wykorzystany.

 

Jak opodatkowana jest sprzedaż voucherów?

 

Przygotowałam grafikę, która powinna Wam uporządkować powyższe informacje.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, kiedy dodajemy voucher do naszej oferty?

Wiesz już jak rozliczyć bon/voucher w zależności od tego, czy w Twojej ofercie są usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT i czy zdecydowałeś się emitować voucher na jeden rodzaj usługi, czy wszystkie dostępne w Twojej firmie.

Super, że wiesz już jak to rozliczyć, zwróć jeszcze uwagę na:

a) sprzedaż na odległość — jeśli taką prowadzisz, powinieneś zadbać m.in. o regulamin sprzedaży i politykę prywatności;

b) jeśli emitujesz bon na usługi, których dotychczas nie świadczyłeś, należy zadbać o odpowiednie kody PKD (dopisać je do listy świadczonych usług w CEIDG – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, lub KRS w przypadku spółki w rozumieniu przepisów KSH (kodeks spółek handlowych).

 

Podsumowanie

Jeśli sprzedajesz bony / vouchery – odpowiedź sobie na poniższe pytania i sprawdź, czy robisz to dobrze.

Określ czy usługi, które świadczysz są, opodatkowane różnymi stawkami VAT.

Określ czy w przypadku świadczenia usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT chcesz sprzedawać vouchery/bony na wszystkie usługi, czy w kategoriach usług objętych jedną stawką VAT (ma to wpływ na okres właściwego terminu dla rozliczenia VAT).

W przypadku sprzedaży na odległość upewnij się, że posiadasz regulamin sprzedaży i politykę prywatności. Jeśli je posiadasz, to zadbaj aby we wskazanych dokumentach znalazły się regulacje dotyczące bonów/voucherów.

Potrzebujesz pomocy w wdrożeniu odpowiedniej dokumentacji w swoim studiu? Sprawdź zakładkę oferta.

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl.

Jeśli prowadzisz studio tatuażu może zainteresować Cię:

BDO i odpady medyczne w studiu tatuażu

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

A jeśli jesteś tatuatorem współpracującym ze studiem:

Konkurs na instagramie
Odpowiedzialność tatuażysty

Co robić, żeby zachować płynność finansową kiedy nie zarabiamy, a mamy koszty prowadzonej działalności?

with Brak komentarzy

Czekamy na powrót do pracy.

Otwarcie branży beauty jest zapowiedziane na III i IV etap, przy czym sytuacja jest dynamiczna, ponieważ grupy zawodowe wskazane w IV etapie znoszenia restrykcji protestują, walcząc o równe traktowanie. Na chwilę publikacji tego artykułu pozostają jednak aktualne wnioski z tego wpisu klik.
Możemy się jednak spodziewać, że nawet oficjalne uwolnienie branży spod restrykcji obowiązkowego zamknięcia nie spowoduje z dnia na dzień takiego ruchu, jak w miesiącach poprzedzających stan epidemii. Z dużą pewnością można stwierdzić, że zostaną wprowadzone nowe, bardziej rygorystyczne procedury sanitarne. Wywiad związany ze stanem zdrowia klienta, częsta dezynfekcja, dodatkowe środki ochrony, odległość pomiędzy stanowiskami pracy, przerwy pomiędzy przyjęciami klientów – to tylko niektóre z nich. W sposób oczywisty będzie się to przekładać na ilość obsłużonych klientów i koszty prowadzonej działalności, a w konsekwencji na dochody.

 

Co można, a nawet należy robić w czasie, kiedy nie możemy świadczyć usług?

Pomysły na utrzymanie płynności finansowej w czasie ograniczenia prowadzenia działalności studiów tatuaży i piercingu, salonów fryzjerskich i kosmetycznych sprowadzają się do ograniczenia wydatków i zwiększenia dochodów. Ta uniwersalna prawda dotyczy zasadniczo każdej branży i każdego gospodarstwa domowego. Jednak przyszliście tu po konkrety a nie slogany, więc przechodzimy do meritum.

 

Optymalizacja kosztów – 4 pomysły

W pierwszej kolejności proponuję zastanowić się nad optymalizacją kosztów w prowadzonej przez nas działalności:

1. Redukcja kosztów

Przyglądamy się naszym kosztom stałym i sprawdzamy czy płacimy za jakieś usługi, które są nam zbędne, a jeszcze lepiej takie, które nie mieszczą się w katalogu absolutnie niezbędnych. W przypadku znalezienia zbędnych usług, za które płacimy, po sprawdzeniu warunków wypowiedzenia danej umowy (m.in. okresu wypowiedzenia, kar umownych itd.), rozważamy wypowiedzenie tych umów.

2. Tarcza 1.0 i 2.0

Korzystamy z możliwości zapewnionych przez Tarczę 1.0 i 2.0, czyli ustawy dotyczącej szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli m.in. występujemy o:
– zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące,
– dopłaty do wynagrodzeń z powodu postoju albo dofinansowania od starosty (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) do wynagrodzeń dla pracowników,
– mikropożyczkę w wysokości 5 tysięcy złotych, jeśli wiemy, że będziemy mogli wnosić o jej umorzenie. (Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i może go złożyć również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników).

W tym miejscu nie będę się rozpisywała na temat wszystkich możliwości, z których można skorzystać, ponieważ jest to temat szeroko poruszany w mediach od tygodni. Bez problemu można znaleźć opracowania na ten temat, jak i kiedy dokładnie możemy skorzystać z Tarczy. Jeśli jednak coś jest niejasne, to proszę o wiadomość, ze wskazaniem co jest problematyczne. W razie potrzeby napiszę na blogu na ten temat wpis.

3. Restrukturyzacja pozasądowa

Jeśli już mamy problemy z regulowaniem naszych zobowiązań korzystamy z tzw. narzędzi restrukturyzacji pozasądowej:
– kontaktujemy się z kontrahentami i próbujemy uzyskać prolongatę spłat, zmianę umowy albo zawrzeć ugodę w sprawie spłat;
– korzystamy z wakacji kredytowych w banku – warto podjąć próbę indywidualnych negocjacji z bankiem, a nie tylko skorzystania z aplikacji, która automatycznie pojawiła się w zakładkach naszych kont bankowych;
– racjonalnie gospodarujemy pieniędzmi, dokonując płatności na rzecz kluczowych dostawców i zleceniobiorców, opłacając media i wypłacając wynagrodzenia.

4. Zwiększenie dochodów przy obowiązujących ograniczeniach

W dalszej kolejności zastanawiamy się jak zwiększyć dochód w czasie zamknięcia, skupiając się na tym, jaką wartościową usługę lub rozwiązanie możemy dostarczyć naszym klientom bez kontaktu osobistego.

 

Pięć przykładowych rozwiązań dla segmentu beauty

– sprzedaż voucherów; ( jak je rozliczyć dowiesz się z tego wpisu )
– sprzedaż konkretnego zabiegu albo pakietu zabiegów;
– otworzenie internetowego sklepu z kosmetykami – tu proponuję zastanowić się, w jakim stopniu jest to opłacalne (koszty uruchomienia strony i sporo formalności), czy mamy bazę klientów, czy jesteśmy w stanie konkurować ceną z hurtowniami kosmetycznymi itd.
– rozważenie sprzedaży wirtualnej usługi, w skład której wchodzą konsultacje on-line plus paczka z produktami odpowiednimi dla klienta;
– jeśli posiadasz umiejętności i możliwości – dzielenie się swoją wiedzą w formie webinarów czy szkoleń online. Nie musisz wszystkiego budować od zera – są platformy, które mają już przygotowaną infrastrukturę. Możesz robić to odpłatnie albo bezpłatnie – w zależności od Twojej strategii rozwoju biznesu.

 

Pięć przykładowych rozwiązań dla studia tatuażu

– sprzedaż voucherów; ( jak je rozliczyć dowiesz się z tego wpisu )
– wirtualne walk-iny;
– wirtualne konsultacje w sprawie przyszłych projektów;
– sprzedaż printów, rękodzieła i gadżetów (to rozwiązanie również dla samych tatuażystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub współpracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej): sprzedaży printów, plakatów, obrazów można dokonać za pośrednictwem popularnych portali aukcyjnych lub pośredniczących, jak również w ramach działalności nierejestrowanej, jeśli spełniamy warunki (m.in.: przez ostatnie 5 lat nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej ani spółki cywilnej, nie przekraczasz przychodu na poziomie 1300 zł brutto miesięcznie (dotyczy przychodu z działalności nierejestrowanej).
– jeśli posiadasz umiejętności i możliwości – dzielenie się swoją wiedzą w formie webinarów, szkoleń online, itd.

 

Przejdź do działania

Wskazane wyżej rozwiązania z pewnością nie wyczerpują możliwości, jedynie je sygnalizują. Zastanów się, które z nich mógłbyś wcielić w życie. Praktycznie każde ze wskazanych rozwiązań będzie związane również z działaniami prawnymi: wprowadzeniem odpowiednich zapisów do regulaminu sklepu, rozszerzeniem PKD prowadzonej działalności, zastanowieniem się nad zakresem odpowiedzialności cywilnej i odpowiednim uregulowaniu w umowie, jak również ze skutkami podatkowymi.

W następnych wpisach będę przybliżać prawne aspekty wskazanych rozwiązań – jak dokładnie je wprowadzić i na co zwrócić uwagę, aby nasze działania były legalne.

Proszę daj znać, czy uważasz powyższy wpis za przydatny? Czy w swoim studiu lub salonie wdrożyłeś już któreś z proponowanych rozwiązań, a może dopiero zastanawiasz się jak to zrobić? Podziel się swoją opinią w komentarzu albo wyślij mi maila, odpowiadam na każdą wiadomość.

Może zainteresować Cię również:

Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu dla tatuatora, wpis nie tylko dla tatuatorów.

Nieudany tatuaż a odpowiedzialność tatuażysty 

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć? – jeśli już sprzedajesz albo zastanawiasz się nad wprowadzeniem voucherów / bonów do swojej oferty.

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych?

with Brak komentarzy

Edit: ten wpis opisuje stan na 20 kwietnia 2020 r., aktualny wpis z 27 maja 2020 r. znajdziesz tutaj: Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności obowiązują od marca.

Oficjalnie od 31 marca 2020 r. do odwołania ograniczano prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem salonów tatuażu i piercingu, jak również związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi.

Praktycznie jednak większość salonów fryzjerskich, kosmetycznych i studiów tatuażu jest zamknięta już od 14 marca 2020 r., a w niektórych przypadkach zamknięcie nastąpiło nawet wcześniej.

 

Kiedy wrócimy do pracy?

Większość z nas zastanawia się, ile to jeszcze potrwa i czy nasz budżet to wytrzyma.
W czwartek 16 kwietnia 2020 r. na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego nt. etapów znoszenia ograniczeń został przedstawiony harmonogram „powrotu do normalności”, który zakłada cztery etapy znoszenia obostrzeń. Długość każdego z nich ma zależeć m.in. od liczby nowych zachorowań, na ten moment nie zostały przedstawione konkretne daty.

Moje zaniepokojenie w wypowiedzi premiera wzbudziło różnicowanie branż o podobnej specyfice. Wynika z niej, że powrót do działalności salonów tatuażu i piercingu ma być wdrożony na samym końcu, tj. w IV etapie (7 minuta 55 sekunda konferencji), podczas gdy salony fryzjerskie mają być otwarte już w III etapie (27 minuta 30 sekunda konferencji). Tu link do konferencji: klik. Dotychczas studia tatuażu, salony kosmetyczne i fryzjerskie były traktowane jako jedna grupa, np. na stronie serwisu RP znajduje się informacja o zamknięciu wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu do odwołania, tu link: klik.

 

Przestarzała klasyfikacja PKD

Pewną podpowiedzią w przyczynie różnicowania przedsiębiorców może być klasyfikacja według PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), gdzie głównym kodem dla usług kosmetycznych jest: 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Podklasa ta obejmuje: – mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, golenie i przycinanie brody, masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp. i pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje: działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 96.09.Z i produkcji peruk, sklasyfikowanej w 32.99.Z

Specyfika usług fryzjerskich i studiów tatuaży z pewnością jest różna (przy czym różnica ta nie polega na odległości świadczenia usługi – o czym niżej). Trudno jednak dopatrzeć się różnicy technicznej pomiędzy usługami makijażu permanentnego a usługą polegającą na wykonaniu tatuażu.
W jednym i drugim przypadku następuje naruszenie ciągłości tkanek i wprowadzenie tuszu pod skórę za pomocą maszynki celem osiągnięcia trwałej ozdoby ciała.

Moim zdaniem linergista powinien mieć wpisane w PKD również kod działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowany w 96.09.Z., ponieważ działalność wskazana w 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne nie obejmuje makijażu permanentnego, a trudno go uznać za pozostały zabieg kosmetyczny gdzie indziej nie sklasyfikowany, jeśli technicznie jest to wykonanie tatuażu, który jest sklasyfikowany w 96.09.Z.

Jednak klasyfikacja jest przestarzała i zupełnie nie odpowiada obecnej dynamice rozwoju branży, o czym świadczy chociażby wepchnięcie tatuażu i piercingu to tego samego PKD co działalności astrologicznej i spirytystycznej.

Tyle jeśli chodzi o literę prawa, ponieważ w praktyce linergista utożsamia się z branżą kosmetyczną a tatuażysta z branżą artystyczną. Jeśli jednak zapowiedzi premiera okażą się prawdziwe, tj. otwarcie studiów tatuażu nastąpi w IV etapie, to zasadniczo linergiści również powinni czekać do IV etapu, bez względu na to z jaką branżą się utożsamiają.

Pozostaje jeszcze aspekt zdroworozsądkowy który stawia pod znakiem zapytania różnicowania powyższych branż na podstawie kryterium bliskości wykonania usługi (premier w trakcie konferencji podał studio tatuażu jako przykład usługi gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem). Tymczasem w rzeczywistości fryzjer nie jest dalej od klienta niż tatuażysta. W obu przypadkach jest to odległość dosłownie na wyciągniecie ręki – ponieważ jest wykonywana osobiście. Co więcej, w studiach tatuaży obowiązują rygorystyczne procedury sanitarne nie tylko w trakcie COVID-19, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie i powinno być wzięte pod uwagę w trakcie uwalniania kolejnych usług.

 

Konferencja premiera ma charakter informacyjny.

Pamiętajmy jednak, że konferencja ma tylko charakter informacyjny – nie stanowi prawa.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło wczoraj w życie, wszystkie wymienione branże są traktowane równo tj. do odwołania wprowadzono czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) i związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) (§ 8 pkt 1 lit. g i h).

Pozostaje więc monitorować sytuacje i mieć nadzieję, że wszystkie branże będą mogły wrócić do pracy w III etapie, analogicznie do czasu w którym wszystkie zostały jednocześnie ograniczone w możliwości prowadzenia działalności.

Edit 13 maja 2020 r.: “Temat jest dalej aktualny, w szczególności po konferencji premiera z 13 maja 2020 r., na której mówiono o odmrożeniu branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Wytyczne dla tych branż znajdują się tutaj: wytyczne.

Tatuatorzy zostali pominięci na samej konferencji, nie przygotowano też dla nich wytycznych (pomimo tego, że branża konsultowała z Ministerstwem takie wytyczne). Do chwili publikowania tego updata nie jest dostępne nowe rozporządzenie Rady Ministrów, a to właśnie od nowego Rozporządzenia zależy odmrożenie branży tatuatorskiej. Wszystko niestety wskazuje na to, że została całkowicie pominięta.

Edit 16 maja 2020 r.: Jest rozporządzenie, zgodnie z przewidywaniami, milczenie premiera nie było przypadkowe. Tatuatorzy i piercerzy pozostają zamrożeni, nie wrócą do pracy 18 maja 2020 r.

Aktualną sytuację relacjonuje na moim instastory,  gdzie zapraszam, jeśli chcesz być na bieżąco.

Proszę daj znać, czy uważasz powyższy wpis za przydatny? Podziel się swoją opinią w komentarzu albo wyślij mi maila, chętnie pomogę.