Konkurs na instagramie

with Brak komentarzy

 

Chcesz rozpromować swoje konto na instagramie? Zwiększyć ilość followersów?
Jedną z możliwości jest zorganizowanie konkursu na instagramie.

Zorganizowanie konkursu na instagramie może skutecznie wspierać Twoją markę przez zwiększenie zasięgów. Jeśli jednak chcesz to zrobić legalnie, koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Przedstawię Ci 9 rzeczy, o których trzeba wiedzieć przed zorganizowaniem konkursu na instagramie. Wskażę Ci też ważną różnicę pomiędzy organizacją konkursu i loterii.

 

Czym jest konkurs?

Potocznie konkursem nazwiemy przedsięwzięcie, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo, bycie najlepszym, za co mogą zostać wyróżnieni nagrodami.
Z punktu widzenia prawa cywilnego konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, tzw. przyrzeczeniem konkursowym, w którym najlepsi uczestnicy są nagradzani (art. 919 do 921 kodeksu cywilnego).

 

Czym jest loteria?

Natomiast loteria promocyjna według polskiego prawa jest jedną z gier losowych. W grach losowych wygrana zależy od przypadku. Gry losowe są rodzajem gier hazardowych. Żeby legalnie urządzać loterię, trzeba spełnić warunki wskazane w ustawie o grach hazardowych.

Konieczne jest m.in.: uzyskanie zezwolenia właściwego dyrektora izby administracji skarbowej na jej urządzenie wraz z zatwierdzeniem przez ten organ regulaminu loterii i uiszczenie opłaty za zezwolenie.
Urządzanie loterii promocyjnej bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe.

 

Loteria to nie konkurs

Pomiędzy loterią a konkursem znajdziemy wiele różnic. Jednak ta najważniejsza, o której bym chciała żebyś pamiętała/pamiętał, to sposób w jaki jest wybierany nagradzany uczestnik.
W konkursie odbywa się to na podstawie znanych kryteriów, a w losowaniu na podstawie przypadku. Jeśli więc organizujesz konkurs na instagramie nie pisz, że wygrani zostaną wybrani przez losowanie, ponieważ prawdopodobnie nie chcesz organizować loterii.

Konsekwencje zorganizowania loterii bez zezwolenia

Na to trzeba uważać, ponieważ urządzanie loterii promocyjnej bez zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe karane grzywną.
W 2020 r. w najlepszym przypadku, tj. ukaraniu najniższą karą, przy minimalnej wysokości stawki dzienne,j wyniesie ona 866,70 zł. Natomiast w przypadku maksymalnej kary i maksymalnej stawki dziennej, może ona wynieść nawet 8 320 320,00 zł (art. 108 § 1 w zw z art. 23 § 3 ustawy kodeks karny skarbowy).

Mam nadzieję, że to wystarczający argument, by uważać i nie organizować loterii, jeśli nie to było naszym zamiarem.

 

Zadbaj o regulamin konkursu na instagramie

Jak już wspomniałam, konkurs jest przyrzeczeniem publicznym. Ze względów m.in. organizacyjnych warto opisać zasady konkursu w regulaminie.

 

9 elementów, które powinien zawierać regulamin konkursu na instagramie

Po pierwsze w regulaminie wskazujmy, że akcja promocyjna stanowi przyrzeczenie publiczne (przykładowo: „Niniejszy regulamin konkursu stanowi treść przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego”)

Określamy grupę odbiorców konkursu, tj. nieoznaczony indywidualnie krąg osób, z zaznaczeniem, że tylko pełnoletnie osoby mogą wziąć udział w konkursie.

Określamy datę rozpoczęcia, zakończenia i wybrania zwycięzców konkursu.

Określamy zasady udziału i przyznania nagrody, przy czym wygraną uzależniamy od działań lub starań uczestników, a nie od przypadku (zależność wyniku od przypadku przesądza o tym, że akcja promocyjna ma charakter gry losowej).

Informujemy, że w przypadku wygranej, wygrany będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody (jeśli nie korzysta ze zwolnienia – opisane poniżej).

Informujemy o rodzaju zbieranych danych osobowych i podstawie ich przetwarzania.

Ogłaszamy konkurs publicznie, np. na instagramie i informujemy, gdzie zainteresowani mogą zapoznać się z treścią regulaminu.

 Informujemy, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

Zwalniamy serwis instagram z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu instagrama

Korzystając z instagrama akceptujemy regulamin serwisu, w tym zasady dotyczące organizacji konkursu / promocji. Odniesienia do wskazanych przeze mnie punktów znajdziesz tutaj: regulamin instagrama

Za nieprzestrzeganie regulaminu instagram może usunąć wszelkie treści lub informacje publikowane przez użytkownika w serwisie. Może też odmówić lub niezwłocznie zaprzestać dostarczania całości lub części serwisu użytkownikowi (łącznie z zamknięciem lub zablokowaniem konta). Pamiętaj więc o umieszczeniu w regulaminie wyżej wskazanych zapisów.

 

Podatek dochodowy od nagrody wygranej w konkursie

Zwróć również uwagę na to, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody uzyskiwane przez osoby fizyczne konkursach podlegają, co do zasady, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest ten, kto spełnia świadczenie w konkursie (tj. przekazuje lub wypłaca nagrodę ze swojego majątku). W typowej sytuacji płatnikiem jest zatem organizator.

W przypadku nagród pieniężnych podatek jest potrącany przez płatnika (organizatora) z wypłacanej kwoty. Jeżeli nagrodą nie są pieniądze, nagrodzona osoba jest obowiązana wpłacić płatnikowi (organizatorowi) kwotę podatku przed wydaniem nagrody.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego od nagrody

Jeśli wartość nagrody nie przekracza 2000 zł i nagrodzony jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prawdopodobnie będzie można skorzystać ze zwolnienia od podatku dotyczących nagród.

 

Skąd wziąć regulamin konkursu

Moim zdaniem przygotowanie regulaminu warto zlecić profesjonaliście. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu regulaminu zajrzyj do zakładki oferta.

Jeśli jednak masz zamiar przygotować go samodzielnie, zwracaj uwagę na to, czy zawiera elementy wskazane powyżej.

Przygotowując się do tego artykułu, natknęłam się na zalecenia, żeby „wzorować się” na regulaminach dużych marek. Moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł.
Po pierwsze, bardzo możliwe, że naruszysz prawo autorskie twórcy tego regulaminu.
Po drugie, z wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre firmy świadomie podejmują decyzję o pominięciu któregoś z ważnych elementów regulaminu. Z różnych powodów jest to dla nich wygodniejsze w danym momencie i mają budżet na ewentualne konsekwencje takich decyzji.

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych. Szczególnie jeśli wiesz, że znajomi mogą mieć problem z prawidłowym zorganizowaniem konkursu na instagramie.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl.

 

Jeśli prowadzisz swoja firmę, może zainteresować Cię również ten wpis:

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

A jeśli dopiero myślisz o założeniu swojej działalności:

Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu