Studio tatuażu w nowym reżimie sanitarny

with Brak komentarzy

 

Studia mogą być otwarte od 30 maja 2020 r.

O procesie związanym z odmrożeniem branży możecie znaleźć na blogu serię wpisów Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych? Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r. i Tatuatorzy odmrożeni na pół gwizdka od 30 maja 2020 r. Proponuję jednak skupić się na przyszłości, czyli na otwarciu studia po prawie 3 miesięcznej przerwie.

1 czerwca 2020 r. popołudniu na stronie rządowej pojawiły się wytyczne sanitarne dla studiów tatuaży – wytyczne dla studia tatuażu i dla piercerów – wytyczne dla piercerów . Jeśli jeszcze ich nie czytaliście, to koniecznie się z nimi zapoznajcie.

Niektórzy z Was błyskawicznie się przeorganizowali i już otworzyli, inni czekają do szóstego czerwca. Postanowiłam więc w tym artykule odpowiedzieć na pytania, które w związku z nową procedurą mi zadawaliście.

 

Nowe wytyczne sanitarne

Oczywiście duża część wskazanych zaleceń to chleb powszedni tatuatorów i piercerów. W związku z czym nie będę omawiać oczywistych zaleceń dotyczących dezynfekcji stanowiska pracy czy zabezpieczenia mebla zabiegowego folią.

Wspomnę tylko, że w pomieszczeniach sanitarnych (m.in.: toalety) należy wywiesić instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

Instrukcje do druku możecie pobrać tutaj:

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
Zasady mycia rąk
Zakładanie i ściąganie rękawiczek
Dezynfekcja rąk

Aktualizacja regulaminu studia

Nowe zalecenia sanitarne dotyczące funkcjonowania studia jak brak poczekalni, nie podawanie kawy czy herbaty, dezynfekcja rąk, nieużywanie telefonu komórkowego czy dodatkowe środki ochrony osobistej powinny znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie studia. Możecie dodać dodatkowe zapisy regulaminu, w których je wymienicie (pamiętając o usunięciu zapisów, które już nie obowiązują – jak te dotyczące osoby towarzyszącej pod warunkiem przyniesienia karmy itd.) albo stworzyć nowy regulamin na czas COVID-19.

Od kilku dni obserwuję na instagramie, że o nowych wytycznych informujecie na instastories czy w feedzie instagrama. Oczywiście wszystkie sposoby są dobre, ale powinniśmy pamiętać czym jest regulamin. Regulamin to wzór umowy, który wiąże drugą stronę jeśli został doręczony klientowi przed zawarciem umowy. Klient powinien mieć możliwość przechowywać i odtwarzać regulamin, dobrze więc wskazać mu miejsce z którego może go pobrać – wasza strona www, fb (jeśli jest dostępny bez zalogowania), wysłanie drogą mailową – jeśli wyraził na to zgodę.

Wyjątkiem od tej zasady są umowy zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Jednak moim zdaniem wykonanie tatuażu nie można tak zakwalifikować, więc aktualizujemy regulamin.

„Art. 384 kodeksu cywilnego
§ 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.
§ 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.
§ 3.(uchylony)
§ 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.”

 

Sprawdzenie stanu zdrowia klienta przed wizytą

W wytycznych znalazły się zalecenia pozyskania danych klienta – co najmniej imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail. Dodatkowo przed planowaną usługą należy zmierzyć temperaturę oraz ocenić aktualny stan zdrowia klienta pod kątem ewentualnych objawów zakażenia SARS-CoV-W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odwołać umówioną wizytę.

Klient, ma zostać poinformowany, że jego dane mogą być przekazane Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innym służbom kryzysowym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO: „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową”).

 

Jak sprawdzić stan zdrowia klienta?

Z wytycznymi jest taki problem, że mówią co macie zrobić, ale nie mówią jak. Dla ułatwiania wdrożenia nowej procedury podaję Wam niżej gotowe pytania do zadania klientowi przed wizytą. Jeśli nie macie przygotowanej ankiety, możecie skopiować poniższe pytania i dostosować do identyfikacji wizualnej w Waszym studiu.

Ankietę przeprowadzamy dzień przed zaplanowaną sesją. Możecie to zrobić telefonicznie lub mailowo. W dniu wizyty dobrze by było, żeby klient potwierdził podpisem swoje wcześniejsze oświadczenie.
Mam pewne wątpliwości co do legalności pozyskiwania takich danych, na podstawie prawnej wskazanej przez Ministerstwo (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Jednak na omawianie RODO w studiu tatuażu jeszcze przyjdzie pora.

Moim zdaniem klienta należy również poinformować, że podanie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi, jak również pouczyć, że pomimo zachowania w studiu najwyższych wymogów sanitarnych klient ma świadomość, że może zarazić się w studiu COVID-19 (dodatkowe oświadczenia do ankiety).

„Ankieta kwalifikująca
Data
Imię i Nazwisko Klienta
PESEL
Numer telefonu
E-mail

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa?
(lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
Tak
Nie
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
Tak
Nie
3. Czy występują u Pana(i) objawy?
Gorączka powyżej 38C
Kaszel
Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza
4. Czy w ciągu ostatniej doby przyjmował/a Pani/Pan leki przeciwgorączkowe?
Tak
Nie

Temperatura ciała zmierzona przy w wejściu do studia, jeśli klient wyrazi zgodę : ___ st. C (alternatywnie temperatura podana przez klienta, jeśli zmierzył ją w domu przed wyjściem)

Data ____ 2020 r Godzina __ __ / __ __

Podpis osoby zbierającej dane i podpis klienta potwierdzający prawdziwość podanych danych danych.”

Jaki charakter mają pozyskiwane od klienta dane i z czym się to wiąże?

Zasadniczo pozyskiwanie od klienta danych dotyczących jego zdrowia jest nie tylko pozyskiwaniem jego danych osobowych, jest pozyskiwaniem ich szczególnej kategorii – danych wrażliwych.
Dane wrażliwe są objęte wyjątkową ochroną. Jeśli dotychczas przed wykonaniem tatuażu dawaliście klientowi do wypełnienia ankietę dotycząca stanu zdrowia to prawdopodobnie macie wdrożone RODO. Dbacie też w odpowiedni sposób o przechowywanie tak pozyskanych danych.

Jeśli jednak dotychczas nie dawaliście klientowi ankiet dotyczących stanu zdrowia i dopiero teraz, ze względu na nowe wytyczne sanitarne będziecie to robić to pamiętajcie o uzyskaniu pisemnej zgody klienta na ich przetwarzanie i pouczeniu o wyżej wskazanej podstawie prawnej. Nie jest to pełne wdrożenie RODO, ale trzeba sobie jakoś radzić w tych wyjątkowych okolicznościach.

 

Charakter nowych wytycznych sanitarnych

Jak wspominałam w poprzednim artykule Główna Inspekcja Sanitarna uzyskała nowe uprawnienia, których konstytucyjność jest wątpliwa, ponieważ zostało wprowadzone nowe źródło prawa w postaci zaleceń. Jednak opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju wytyczne nie są autorstwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Niemniej została zamieszczona informacja, że wytyczne zostały przygotowane przez Ministerstwo rozwoju z GIS. Polecam więc się do nich stosować pomimo tego, ze trudno jednoznacznie określić ich charakter. Dodatkowo cel – ochrona zdrowia jest ważny dla nas wszystkich.

Jeśli artykuł był przydatny podaj dalej, szczególnie jeśli wiesz, że znajomi mogą mieć problem z wdrożeniem nowej procedury sanitarnej.
Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl albo na moim instagramie: klik

Jeśli jesteś właścicielem studia, może zainteresować Cię ten wpis:

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

Podąrzaj Ania Skuza:

Jestem radcą prawnym i od 2013 roku wspieram przedsiębiorców w legalnym i bezpiecznym rozwoju biznesu. Jestem przekonana, że znajomość prawa pozwali Ci podjąć lepsze decyzje, a w rezultacie osiągać wyznaczone cele bez niespodzianek, które można było przewidzieć.

Ostatnie wpisy

Zostaw Komentarz