Tatuatorzy odmrożeni na pół gwizdka od 30 maja 2020 r.

with Brak komentarzy

Tatuatorzy mogą wracać do pracy od 30 maja 2020 r.?

Drogę związaną z odmrażaniem branży opisałam dotychczas w dwóch artykułach: Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r., Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych?

Na konferencji premiera w dniu 27 maja 2020 r. nie padło ani słowo o branży tatuażystów i piercerów.
Jednak premier na konferencji poinformował, że IV etap jest ostatnim etapem uwalniania gospodarki, jak również, że 6 czerwca zostaną zdjęte obostrzenia, ze wszystkich sektorów gospodarki, w których obowiązują jeszcze obostrzenia.

W artykule z dnia 27 maja 2020 r. wyjaśniałam czym są źródła prawa, wskazując, że trzeba poczekać na odpowiednie rozporządzenie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pojawiło się w nocy z piątku na sobotę – możecie je znaleźć tutaj: tekst rozporządzenia .

Co ciekawe wynika z niego, że branża jest odmrożona od soboty 30 maja 2020 r., o czym informowałam w sobotę na moim instagramie, jeśli chcesz być na bieżąco zapraszam: mój instagram.

㤠6 ust. 6
Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

§ 21
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 r., z wyjątkiem: 1) § 6 ust. 7–9, § 17 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 4 oraz § 18 ust. 2 i ust. 3 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.; 2) § 6 ust. 10 pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 6 czerwca 2020 r.”

 

Na dzień 1 czerwca nie opublikowano wytycznych sanitarnych dla branży

W zaistniałej sytuacji, wobec absolutnego braku komunikacji rządu z branżą tatutorów i piercerów doszło do pewnego kuriozum.

Branża, od miesięcy śledzi każdy krok rządu, każdą konferencję, sprawdza treści kolejnych rozporządzeń – ponieważ nie ma oficjalnych komunikatów kierowanych do branży. Przygotowuje się do powrotu do pracy 6 czerwca 2020 r., a tu niespodzianka – rząd jednak uznał, że tatuatorom jednak blisko do kosmetyczek i wprowadził odmrożenie „3.5”.

Zgodnie z prawem branża jest odmrożona od 30 maja 2020 r. – wynika to z opublikowanego w dzienniku ustaw rozporządzenia. Nie ma jednak wytycznych sanitarnych, pomimo tego, że były konsultowane z przedstawicielami branży miesiąc temu. Nieoficjalnie miały pojawić się dzisiaj (1 czerwca).

Edit: pojawiły się wytyczne: wytyczne dla studiów tatuażu  i wytyczne dla studiów piercingu. 

 

Czy można otworzyć studio tatuażu nie znając wytycznych sanitarnych?

Fakty na dzień dzisiejszy są takie, że jest obowiązujące rozporządzenie, które znosi ograniczenie w prowadzeniu działalności dla branży tatuatorów.

Nie ma jednak opublikowanych wytycznych sanitarnych. Najczęściej pojawiającym się pytaniem, w związku z zaistniałą sytuacja jest:

Czy można otworzyć studio przed opublikowaniem wytycznych sanitarnych dedykowanych tatuatorom i piercerom?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do źródeł prawa w Polsce.

Wytyczne, co do zasady nie są źródłem obowiązującego prawa. Mają charakter wskazówek, standardów – do których spełnia należy dążyć. Pamiętać trzeba o celu, dla którego są wprowadzane, czyli zapewnienie bezpieczeństwa w związku z wyjątkową sytuacją – stanem epidemiologicznym.

Pewną zmianę w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie tylimi drzwiami nadano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub działającym z jego upoważnienia państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym dodatkowe uprawnienia polegające m.in.: wydawaniu decyzji nakładających obowiązek: podjęcia określonych czynności zapobiegawczych i wydawaniu zaleceń i wytycznych określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

Ustawodawca wskazaną ustawą dodał art. 8a ust. 5 do ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „tworząc” nowe źródło prawa. Źródło prawa nieznane polskiemu porządkowi konstytucyjnemu – czyli zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Konstytucyjność tych przepisów jest mocno dyskusyjna, ale dzisiaj nie o kryzysie państwa demokratycznego.

Jeśli wytycznych sanitarnych na dzień dzisiejszy (1 czerwca – godzina publikacji wpisu) nie ma, to nie mogą obowiązywać i nie możecie zostać ukarani za nieprzestrzeganie czegoś, czego nie ma.

Problematyczne jest jednak to, że wytyczne zasadniczo mogą się pojawić w każdej chwili. Polecam śledzić stronę rządową klik – gdzie wkrótce powinny pojawić się wytyczne sanitarne. Jak również stronę Ministerstwa Rozwoju na facebooku (ponieważ w przypadku innych branż odmrażanych 18 maja 2020 r. właśnie tam pojawiły się filmy i wytyczne), chociaż zgodnie ze wskazana ustawą wytyczne powinny pojawić się w Biuletynie Informacji Publicznych (tam jednak nic do tej pory w związku z odmrażaniem gospodarki się nie pojawiło).

Jeśli chcecie otworzyć przed pojawieniem się wytycznych sanitarnych: Wdróżcie w studiu zalecenia przygotowane dla kosmetyczek i zachowajcie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

W samym rozporządzeniu z dnia 29 maja 2020 r., branża została „doklejona” do branży kosmetycznej – a jako wytyczne wskazano obowiązek zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. I tego bezwzględnie trzeba przestrzegać.

Podsumowując możecie już wrócić do pracy, miejcie jednak na uwadze, że wytyczne dla Waszej branży mogą się pojawić zasadniczo w każdej chwili, a po opublikowaniu będą Was obowiązywać.

Jeśli artykuł był przydatny podaj dalej, szczególnie jeśli wiesz, że znajomi nie pracują ponieważ myślą, że nie mogą.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl albo na moim instagramie: klik

Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r.

with Brak komentarzy

Konferencja premiera

Dzisiaj tj. 27 maja 2020 r. odbyła się konferencja premiera w sprawie czwartego etapu odmrożenia gospodarki. Na samej konferencji premier nie wypowiedział się w sprawie otwarcia studiów tatuażu i piercingu. Jednak w 4.25 minucie konferencji poinformował, że IV etap jest ostatnim etapem uwalniania gospodarki, a w 7.43 minucie powiedział, że 6 czerwca zostaną zdjęte obostrzenia, ze wszystkich sektorów gospodarki, w których obowiązują jeszcze obostrzenia. Tu link do konferencji: klik. Ponieważ branże tatuatorów i piercerów pozostają zamknięte, taka informacja pośrednio wskazuje, że i one zostaną odmrożone.

Dodatkowo na stronie rządowej pojawiły się informacje na temat obowiązków związanych z IV etapem odmrażania. Studia tatuażu zostały wymienione jako miejsca, w których trzeba będzie nosić maseczki, jak również jako miejsca, które zostaną otwarte 6 czerwca 2020 r. Tutaj link: klik .

 

Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu?

W związku z konferencją premiera i informacjami zamieszczonymi na stronie rządowej, możemy przyjąć, że studia będą mogły otworzyć się 6 czerwca 2020 r.

Chciałabym jednak zwrócić Waszą uwagę na fakt, że ani konferencja premiera, ani informacje na stronie rządowej nie stanowią w Polsce źródła prawa, a jedynie źródło informacji. Co to oznacza? Studia prawdopodobnie zostaną otwarte, ale na chwilę obecną (27 maja 2020 r.) nie mamy rozporządzenia, które by to potwierdzało. Wynika z tego, że w przypadku np. zwiększenia ilości zachorowań plany i daty mogą się zmienić.

Pomimo braku rozporządzenia, informuję Was o prawdopodobnym otwarciu, ze względu m.in. na poprzednie doświadczenia. W przypadku III etapu, również najpierw była konferencja, potem wytyczne na stronie rządowej. Dopiero kilka dni później projekt rozporządzenia, a 48 h przed III etapem w dzienniku ustaw pojawiło się rozporządzenie.

Nie jest to prawidłowa kolejność wdrażania obowiązującego prawa, realnie powoduje ogromny chaos i dezinformacje. Trzeba jednak pracować z tym co jest – można uznać, że sytuacja jest wyjątkowa, a jako taka wymaga nadzwyczajnych działań.

 

Studia tatuażu i piercingu są zamknięte od marca 2020 r.

Oficjalnie od 31 marca 2020 r. studia tatuażu i piercingu są zamknięte, praktycznie jednak większość studiów jest zamknięta już od 14 marca 2020 r. W kolejnych pojawiających się rozporządzeniach, branże były wskazywane, jako te zamknięte do odwołania. Więcej na ten temat pisałam tutaj Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych?.

W pełni podzielam entuzjazm branży dotyczący otwarcia 6 czerwca, zalecałabym jednak w komunikacji z klientami wspomnieć, że jest to prawdopodobna data otwarcia.

 

Wytyczne sanitarne dla studiów tatuażu i piercingu

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze wytycznych sanitarnych. Były one konsultowane z branżą kilka tygodni temu, ale w jakiej formie ostatecznie będą obowiązywać, nie jest jeszcze pewne. Można się spodziewać maseczek dla klientów, odległości 2 m pomiędzy stanowiskami czy zakazu używania telefonów komórkowych. Trudno wskazać ilu klientów będzie można przyjąć.

Jak tylko będą znane oficjalne wytyczne, dam Wam znać. O aktualnej sytuacji, na bieżąco informuję na moim instagramie: link do insta. Tymczasem tropem w przygotowaniu studia do otwarcia, mogą być wytyczne dla salonów kosmetycznych dostępne tutaj: klik wytyczne.

 

Źródła prawa w Polsce

Zgodnie z Konstytucją (art. 87), źródłami prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Konferencje premiera czy wytyczne na stronach rządowych mają charakter jedynie informacyjny. Dopóki nie znajdą potwierdzenia w opublikowanych ustawach czy rozporządzeniach, nie gwarantują Wam nabycia praw.

W Polsce akty prawne, co do zasady zaczynają obowiązywać 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, który dostępny jest w wersji elektronicznej tutaj: klik dziennik ustaw. W uzasadnionych przypadkach jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Natomiast doniesienia medialne, w tym w szczególności takie, które nie wskazują źródła pozyskania informacji – nie tylko nie stanowią prawa, ale też często wprowadzają w błąd.

W ilu miejscach w ostatnim czasie przeczytaliście, że wracacie do pracy 18 maja, a potem, że 1 czerwca? Sama w ostatnich tygodniach otrzymałam od Was wiele informacji na temat tego, że wracacie do pracy 18 maja i to jest oficjalna informacja.

Jak dzisiaj wszyscy wiemy, to nie była oficjalna informacja tylko tzw. clickbait. Informacje o odmrożeniu branży, w szczególności w czasie, kiedy nie było na ten temat oficjalnych informacji, świetnie się klikały. Nie miały konkurencji w postaci rzetelnych źródeł informacji, z tego powodu też dobrze się pozycjonowały w wyszukiwarce – a w konsekwencji wprowadzały jeszcze większą ilość osób w błąd.

Szukając informacji w internecie, bierzmy pod uwagę, że dla wielu mediów klikalność jest najważniejsza, ponieważ przynosi realny zysk z reklam. Weryfikujmy na jakie źródła powołują się czytane przez nas media i samodzielnie oceniajmy ich rzetelność.

Jeśli uważasz przeczytane informacje za przydatne, proszę podaj dalej.

A jeśli chcesz być na bieżąco obserwuj mój profil na instagramie klik.